Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) - Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Ε.Ο.Σ.)  
Ημ. Καταχώρισης  
v
  μέχρι  
v
   
x
Σύρετε την επικεφαλίδα μιας στήλης εδώ, ώστε να γίνει η ομαδοποίηση βάσει της επικεφαλίδας
Αριθμός [Φίλτρο]
Τύπος [Φίλτρο]
Ενημέρωση [Φίλτρο]
Προτ/τητα [Φίλτρο]
Φάκελος [Φίλτρο]
Αποστολέας [Φίλτρο]
Θέμα [Φίλτρο]
Καταχώριση 
 
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
xv
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
 
[Επέκταση] ypp7697 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7697 21/06/2018  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΠαράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον διαγωνισμό ΕΟΣ ΔΕ08/18 για αγορά υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία ειδικών θεμάτων στο Πρόγραμμα του ΥΠΠ "Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία (ΕΟΣ)"21/06/2018
[Επέκταση] ypp7675 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7675 15/06/2018  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΔιευκρινήσεις για τον Διαγωνισμό με αρ. ΔΕ 08/18: Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία Ειδικών Θεμάτων στο Πρόγραμμα του ΥΠΠ - «Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία(ΕΟΣ)»15/06/2018
[Επέκταση] ypp7622 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7622 05/06/2018  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΠροκήρυξη διαγωνισμού (ΕΟΣ ΔΕ08/18) για αγορά υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία ειδικών θεμάτων στο Πρόγραμμα του ΥΠΠ "Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία (ΕΟΣ)"05/06/2018
[Επέκταση] ypp7265 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7265 12/03/2018 7.11.15.10/10Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΔήλωση για επιλογή Ειδικών Θεμάτων στα Ενιαία Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία για τη σχολική χρονιά 2018-201922/03/2018
[Επέκταση] ypp6891 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6891 21/12/2017 15.58.10.13/2, 15.58.10.14Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΕνημέρωση Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Κ.Α.) για επιβεβαίωση ημερομηνίας διακοπής σύμβασης απασχόλησης εκπαιδευτικών / εκπαιδευτών, που απασχολούνται με Αγορά Υπηρεσιών στα Προαιρετικά και Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία, κατά το σχολικό έτος 2017-201821/12/2017
[Επέκταση] ypp6589 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6589 30/10/2017 15.58.10.14Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΟδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Πληρωμών (Έντυπο ΑΥ12) των Αναδόχων που απασχολούνται με Αγορά Υπηρεσιών στα Ενιαία Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία για την Σχολική Χρονιά 2017 - 2018.30/10/2017
[Επέκταση] ypp6495 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6495 13/10/2017 5.16.08.3/7Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςAγορά "Σφραγίδας" για προώθηση πληρωμών των Εκπαιδευτικών/Αναδόχων που απασχολούνται στα Ενιαία και Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία16/10/2017
[Επέκταση] ypp6202 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6202 05/09/2017 7.11.15.10/10Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΕνιαίο Ολοήμερο Σχολείο στη Δημοτική Εκπαίδευση για τη Σχολική Χρονιά 2017-201805/09/2017
[Επέκταση] ypp4968 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp4968 18/11/2016 7.3.06.5Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΗμερίδα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία του μαθήματος της Εικαστικής Αγωγής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο και στο Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο18/11/2016
[Επέκταση] ypp4738 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp4738 07/10/2016  Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΣχολικός Οδηγός: Ένα χρήσιμο εργαλείο για γονείς και μαθητές07/10/2016
[Επέκταση] ypp4470 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp4470 31/08/2016 7.11.15.10/10Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΕνιαίο Ολοήμερο Σχολείο στη Δημοτική Εκπαίδευση για τη Σχολική Χρονιά 2016-201731/08/2016
[Επέκταση] ypp3704 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp3704 16/02/2016 7.11.15.10/8Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΔήλωση για επιλογή ενδιαφερόντων στα Ενιαία Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και διδασκαλία Ειδικών Θεμάτων για τη σχολική χρονιά 2016-201716/02/2016
[Επέκταση] ypp3466 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp3466 21/12/2015 15.58.10.13/2, 15.58.10.14Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΕνημέρωση Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Κ.Α.) για επιβεβαίωση ημερομηνίας διακοπής σύμβασης απασχόλησης εκπαιδευτών/εκπαιδευτικών, που εργοδοτούνται με Αγορά Υπηρεσιών στα Ενιαία και Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, κατά το σχολικό έτος 2015-201622/12/2015
[Επέκταση] ypp2709 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp2709 01/09/2015 7.11.15.10/9Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΕνιαίο Ολοήμερο Σχολείο στη Δημοτική Εκπαίδευση για τη Σχολική Χρονιά 2015-201602/09/2015
[Επέκταση] ypp2678 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp2678 25/08/2015  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΤελικά Μητρώα ΠΟΣ: ΠΟΔ/ΠΟΕΕ/ΠΟΝ ΔΕ11/15 και ΕΟΣ ΔΕ 12/1525/08/2015
[Επέκταση] ypp2528 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp2528 30/07/2015  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΑναθεωρημένα Μητρώα Μοριοδοτημένων Αιτήσεων του Διαγωνισμού Αρ. ΕΟΣ ΔΕ 12/15 – «Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Ειδικών Θεμάτων για Διδασκαλία στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία» και Στοιχεία Κλήρωσης για Σειρά Κατάταξης στο Τελικό Μητρώο30/07/2015
[Επέκταση] ypp2508 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp2508 13/07/2015  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΑνακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών από Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές για διδασκαλία ειδικών θεμάτων στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία (Αρ. Διαγωνισμού: ΕΟΣ ΔΕ12/15)13/07/2015
[Επέκταση] ypp2445 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp2445 12/06/2015  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΠροκήρυξη διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών από Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές για διδασκαλία ειδικών θεμάτων στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία (Αρ. Διαγωνισμού: ΕΟΣ ΔΕ12/15)12/06/2015
[Επέκταση] dde4572 More Info: Enimerosi_Text_id - dde4572 19/05/2015 7.11.15.10/8Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΔήλωση για επιλογή ενδιαφερόντων στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία και διδασκαλία Ειδικών Θεμάτων για τη σχολική χρονιά 2015-201619/05/2015
[Επέκταση] ypp1739 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp1739 08/09/2014  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΑνακοίνωση Τελικών Μητρώων Μοριοδότησης - Μη Μοριοδότησης, ανά θέμα ενδιαφέροντος, των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος, σχετικά με την Αγορά Υπηρεσιών στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία, για το Σχολικό Έτος 2014-2015 (ΕΟΣ ΔΕ09/14)08/09/2014
[Επέκταση] dde3989 More Info: Enimerosi_Text_id - dde3989 02/12/2013 7.11.15Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΔιευκρινίσεις σε συνήθη ερωτήματα-Οδηγίες λειτουργίας των Ολοήμερων Σχολείων (ΟΣ)06/12/2013
[Επέκταση] dde3973 More Info: Enimerosi_Text_id - dde3973 26/11/2013 15.58.10.03Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΠρόσθετες οδηγίες συμπλήρωσης Εντύπου Πληρωμών ( Έντυπο ΑΥ) των Εκπαιδευτών που απασχολούνται με Αγορά Υπηρεσιών στα Ενιαία Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία για την Σχολική Χρονιά 2013-2014.27/11/2013
[Επέκταση] dde3963 More Info: Enimerosi_Text_id - dde3963 11/11/2013 15.58.10.03ΛογιστήριοΟδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Πληρωμών (Έντυπο ΑΥ) των Εκπαιδευτών που απασχολούνται με Αγορά Υπηρεσιών στα Ενιαία Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία για την Σχολική Χρονιά 2013-201421/11/2013
[Επέκταση] dde3807 More Info: Enimerosi_Text_id - dde3807 02/09/2013 7.11.15.10/9Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΕνιαίο Ολοήμερο Σχολείο στη Δημοτική Εκπαίδευση για τη Σχολική Χρονία 2013-14 (διορθωμένο)02/09/2013
[Επέκταση] dde3620 More Info: Enimerosi_Text_id - dde3620 15/01/2013 21.1.02.1/5Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΜέτρο 3 - Αιτήσεις για Χορήγηση Κοινοτικής Ενίσχυσης για τη Διάθεση Γάλακτος και Ορισμένων Γαλακτοκομικών Προϊόντων στους Μαθητές των Σχολικών Ιδρυμάτων22/01/2013
[Επέκταση] ypp393 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp393 30/08/2012  Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΔιαιτολόγιο Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου30/08/2012
[Επέκταση] dde3389 More Info: Enimerosi_Text_id - dde3389 30/08/2012 7.11.15.10/9Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΕνιαίο Ολοήμερο Σχολείο στη Δημοτική Εκπαίδευση για τη σχολική χρονιά 2012-1330/08/2012
  Σελίδα  
  από 1  
Εγγραφές ανά σελίδα  
v
 
2018 Copyright © Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας | Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού
0 0