Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) - Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο (Π.Ο.Σ.)  
Ημ. Καταχώρισης  
v
  μέχρι  
v
   
x
Σύρετε την επικεφαλίδα μιας στήλης εδώ, ώστε να γίνει η ομαδοποίηση βάσει της επικεφαλίδας
Αριθμός [Φίλτρο]
Τύπος [Φίλτρο]
Ενημέρωση [Φίλτρο]
Προτ/τητα [Φίλτρο]
Φάκελος [Φίλτρο]
Αποστολέας [Φίλτρο]
Θέμα [Φίλτρο]
Καταχώριση 
 
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
xv
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
 
[Επέκταση] ypp7876 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7876 03/09/2018  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης2η Ανακοίνωση Διορθωμένων Αναθεωρημένων Μητρώων Διαγωνισμού Αρ. ΠΟΣ: ΠΟΔ/ΠΟΕΕ/ΠΟΝ ΔΕ 07/1803/09/2018
[Επέκταση] ypp7740 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7740 23/08/2018  Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΑνακοίνωση Διορθωμένων Αναθεωρημένων Μητρώων Διαγωνισμού Αρ. ΠΟΣ: ΠΟΔ/ΠΟΕΕ/ΠΟΝ ΔΕ 07/1823/08/2018
[Επέκταση] ypp7808 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7808 06/08/2018  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΑναθεωρημένα Μητρώα του Διαγωνισμού των ΠΟΣ: ΠΟΔ/ΠΟΕΕ/ΠΟΝ ΔΕ07/1806/08/2018
[Επέκταση] ypp7755 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7755 13/07/2018  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΑνακοίνωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού ΑΡ. ΠΟΣ: ΠΟΔ/ΠΟΕΕ/ΠΟΝ ΔΕ 07/1813/07/2018
[Επέκταση] ypp7572 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7572 22/05/2018 15.58.10.24Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΔιευκρινήσεις για τον διαγωνισμό με αρ. ΔΕ 07/18: Αγορά Υπηρεσιών από Eκπαιδευτικούς Δημοτικής, Ειδικής και Προδημοτικής Eκπαίδευσης για Διδασκαλία στο Απογευματινό Πρόγραμμα του ΥΠΠ «Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία»22/05/2018
[Επέκταση] ypp7553 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7553 18/05/2018 13.14.18/12Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΑγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Ειδικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης για Διδασκαλία στο Απογευματινό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού: Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία (Αρ. Διαγωνισμού: ΠΟΣ: ΠΟΔ/ΠΟΕΕ/ΠΟΝ ΔΕ07/18) - Τροποποίηση18/05/2018
[Επέκταση] ypp7552 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7552 18/05/2018 15.58.10.24Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΔιευκρινήσεις για τον διαγωνισμό με αρ. ΔΕ 07/18: Αγορά Υπηρεσιών από Eκπαιδευτικούς Δημοτικής, Ειδικής και Προδημοτικής Eκπαίδευσης για Διδασκαλία στο Απογευματινό Πρόγραμμα του ΥΠΠ «Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία»18/05/2018
[Επέκταση] ypp7531 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7531 16/05/2018 15.58.10.24Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΔιευκρινήσεις για τον διαγωνισμό με αρ. ΔΕ 07/18: Αγορά Υπηρεσιών από Eκπαιδευτικούς Δημοτικής, Ειδικής και Προδημοτικής Eκπαίδευσης για Διδασκαλία στο Απογευματινό Πρόγραμμα του ΥΠΠ «Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία»16/05/2018
[Επέκταση] ypp7525 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7525 15/05/2018 15.58.10.24Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΔιευκρινήσεις για τον διαγωνισμό με αρ. ΔΕ 07/18: Αγορά Υπηρεσιών από Eκπαιδευτικούς Δημοτικής, Ειδικής και Προδημοτικής Eκπαίδευσης για Διδασκαλία στο Απογευματινό Πρόγραμμα του ΥΠΠ «Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία»15/05/2018
[Επέκταση] ypp7522 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7522 14/05/2018  Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΠαράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον διαγωνισμό με αρ. ΔΕ 07/18: Αγορά Υπηρεσιών από Eκπαιδευτικούς Δημοτικής, Ειδικής και Προδημοτικής Eκπαίδευσης για Διδασκαλία στο Απογευματινό Πρόγραμμα του ΥΠΠ «Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία»14/05/2018
[Επέκταση] ypp7424 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7424 26/04/2018  Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΠαράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον διαγωνισμό με αρ. ΔΕ 07/18: Αγορά Υπηρεσιών από Eκπαιδευτικούς Δημοτικής, Ειδικής και Προδημοτικής Eκπαίδευσης για Διδασκαλία στο Απογευματινό Πρόγραμμα του ΥΠΠ «Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία»26/04/2018
[Επέκταση] ypp7352 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7352 16/04/2018  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΑγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Ειδικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης για Διδασκαλία στο Απογευματινό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού: Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία (Αρ. Διαγωνισμού: ΠΟΣ: ΠΟΔ/ΠΟΕΕ/ΠΟΝ ΔΕ07/18)16/04/2018
[Επέκταση] ypp6891 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6891 21/12/2017 15.58.10.13/2, 15.58.10.14Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΕνημέρωση Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Κ.Α.) για επιβεβαίωση ημερομηνίας διακοπής σύμβασης απασχόλησης εκπαιδευτικών / εκπαιδευτών, που απασχολούνται με Αγορά Υπηρεσιών στα Προαιρετικά και Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία, κατά το σχολικό έτος 2017-201821/12/2017
[Επέκταση] ypp6614 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6614 03/11/2017 15.58.10.13Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΟδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Πληρωμών (Έντυπο ΑΥ13) των Αναδόχων που απασχολούνται με Αγορά Υπηρεσιών στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία για την Σχολική Χρονιά 2017 - 201803/11/2017
[Επέκταση] ypp6583 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6583 30/10/2017  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΟδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Πληρωμών (Έντυπο ΑΥ13) των Αναδόχων που απασχολούνται με Αγορά Υπηρεσιών στα Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία για την Σχολική Χρονιά 2017 - 201830/10/2017
[Επέκταση] ypp6529 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6529 19/10/2017 15.58.10.13/2Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΥπογραφή «Συμβάσεων» Μόνιμων και Αδιόριστων Εκπαιδευτικών που απασχολούνται με Αγορά Υπηρεσιών στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία19/10/2017
[Επέκταση] ypp6495 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6495 13/10/2017 5.16.08.3/7Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςAγορά "Σφραγίδας" για προώθηση πληρωμών των Εκπαιδευτικών/Αναδόχων που απασχολούνται στα Ενιαία και Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία16/10/2017
[Επέκταση] ypp5143 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5143 22/12/2016 7.11.15/18Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΕγγραφές παιδιών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο (ΠΟΣ) για τη σχολική χρονιά 2017 -201822/12/2016
[Επέκταση] ypp4968 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp4968 18/11/2016 7.3.06.5Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΗμερίδα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία του μαθήματος της Εικαστικής Αγωγής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο και στο Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο18/11/2016
[Επέκταση] ypp4928 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp4928 11/11/2016 7.3.06.5Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΗμερίδα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο11/11/2016
[Επέκταση] ypp4905 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp4905 08/11/2016 7.11.15/18Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΔήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο θεσμό του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου (ΠΟΣ) για τη σχολική χρονιά 2017-201808/11/2016
[Επέκταση] ypp4812 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp4812 20/10/2016 7.3.06.5Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΗμερίδα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία των Αγγλικών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο (ΠΟΣ)20/10/2016
[Επέκταση] ypp4738 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp4738 07/10/2016  Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΣχολικός Οδηγός: Ένα χρήσιμο εργαλείο για γονείς και μαθητές07/10/2016
[Επέκταση] ypp4559 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp4559 09/09/2016 7.11.15Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΠροαιρετικό Ολοήμερο Δημόσιο Νηπιαγωγείο για τη Σχολική Χρονιά 2016-201712/09/2016
[Επέκταση] ypp4558 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp4558 09/09/2016 7.11.15Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΠροαιρετικό Ολοήμερο Δημοτικό και Ειδικό Σχολείο για τη Σχολική Χρονιά 2016-201712/09/2016
[Επέκταση] ypp3759 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp3759 26/02/2016 5.12.6.7/4Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΕνημέρωση των ιστότοπων των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων26/02/2016
[Επέκταση] ypp3665 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp3665 08/02/2016 7.11.15/18Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΠρόσκληση σε Συνάντηση μεταξύ της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης, των Διευθυντών/ντριών των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων (Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης) και εκπροσώπων της ΠΟΕΔ08/02/2016
[Επέκταση] ypp3466 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp3466 21/12/2015 15.58.10.13/2, 15.58.10.14Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΕνημέρωση Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Κ.Α.) για επιβεβαίωση ημερομηνίας διακοπής σύμβασης απασχόλησης εκπαιδευτών/εκπαιδευτικών, που εργοδοτούνται με Αγορά Υπηρεσιών στα Ενιαία και Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, κατά το σχολικό έτος 2015-201622/12/2015
[Επέκταση] ypp3081 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp3081 21/10/2015 7.11.15Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΛειτουργία Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου και την Τετάρτη21/10/2015
[Επέκταση] ypp3065 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp3065 19/10/2015 15.58.10.13Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΑίτηση Μόνιμων Εκπαιδευτικών για Άδεια για Μερική Ιδιωτική Απασχόληση στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία19/10/2015
  Σελίδα  
  από 2  
Εγγραφές ανά σελίδα  
v
 
2018 Copyright © Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας | Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού
0 0