Αριθμός 
Θέμα 
Καταχώριση 
ypp6141 Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 201711/08/2017
ypp6140 Εγγραφή σε ΑΑΕΙ Ελλάδας αποφοίτων σχολικής χρονιάς 2016-201711/08/2017
ypp6139 Επαναπροκήρυξη της Θέσης «Λειτουργός Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΙΕΕΚ»10/08/2017
ypp6135 Κατάλογος προτεινομένων για την πλήρωση μίας θέσης Επιθεωρητή Α' Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φιλολογικά (ουσιώδης χρόνος 2.6.2017)04/08/2017
 
Σύστημα Ενημέρωσης
0 0