Αριθμός 
Θέμα 
Καταχώριση 
ypp10956 Αποτελέσματα 2ου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας με θέμα «Η Χημεία για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον»17/06/2020
ypp10689 Νέα Αναθεωρημένη Ύλη Χημείας05/05/2020
ypp10630 Εξ Αποστάσεως επιμόρφωση - ενημέρωση εκπαιδευτικών Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών και Εκπαιδευτικών Δημοτικής Ε’ και Στ’ τάξεων για το Microsoft Teams16/04/2020
ypp10620 Διερεύνηση αναγκών εκπαιδευτικών και γονέων για τα Επιμορφωτικά Προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου14/04/2020
 
Σύστημα Ενημέρωσης
0 0