Αριθμός 
Θέμα 
Καταχώριση 
ypp9847 Γενικές οδηγίες για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» στις τάξεις Α΄-Δ΄ και «Φυσικές Επιστήμες» στις τάξεις Ε΄ και Στ κατά τη σχολική χρονιά 2019-202021/10/2019
ypp9515 Πιλοτική εφαρμογή Προγράμματος STEM σε σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης04/09/2019
ypp8622 Έρευνα TIMSS - Αποδεσμευμένες ερωτήσεις - Φυσικό Περιβάλλον11/01/2019
ypp8346 Επιμορφωτικές συναντήσεις για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών16/11/2018
 
Σύστημα Ενημέρωσης
0 0