Αριθμός 
Θέμα 
Καταχώριση 
ypp11480 Διαδικτυακή ευρωπαϊκή έρευνα με θέμα «Εκπαιδευτικές μέθοδοι και χρήση τεχνολογιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19».25/11/2020
ypp11172 Η εφαρμογή των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας στα γνωστικά αντικείμενα «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» και «Φυσικές Επιστήμες» κατά τη Σχολική Χρονιά 2020‐2128/08/2020
ypp9847 Γενικές οδηγίες για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» στις τάξεις Α΄-Δ΄ και «Φυσικές Επιστήμες» στις τάξεις Ε΄ και Στ κατά τη σχολική χρονιά 2019-202021/10/2019
ypp9515 Πιλοτική εφαρμογή Προγράμματος STEM σε σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης04/09/2019
 
Σύστημα Ενημέρωσης
0 0