Αριθμός 
Θέμα 
Καταχώριση 
ypp9938 Σύμβουλοι Μαθηματικών για τη σχολική χρονιά 2019 – 202008/11/2019
ypp9629 Ενημερωτικό τρίπτυχο για την πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος STEM σε σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης17/09/2019
ypp9536 Ενημέρωση για το διδακτικό υλικό των Μαθηματικών στο πλαίσιο του αναθεωρημένου Αναλυτικού Προγράμματος05/09/2019
ypp9515 Πιλοτική εφαρμογή Προγράμματος STEM σε σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης04/09/2019
 
Σύστημα Ενημέρωσης
0 0