Αριθμός 
Θέμα 
Καταχώριση 
ypp9898 Γραπτές Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο 2019 – Δελτία Υποψηφίων και Κανονισμοί των Εξετάσεων 2/11/201931/10/2019
ypp9825 Γραπτές Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο 2019 για θέσεις που η αρχική κλίμακα δεν ξεπερνά την Α7 – 19/10/201917/10/2019
ypp9792 Γραπτές Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο 2019 – Δελτία Υποψηφίων και Κανονισμοί των Εξετάσεων10/10/2019
ypp9700 Γραπτές Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο 2019 - Παροχή Διευκολύνσεων27/09/2019
 
Σύστημα Ενημέρωσης
0 0