Αριθμός 
Θέμα 
Καταχώριση 
ypp10108Επαρχιακές Ενημερωτικές Συναντήσεις για Διευθυντές/Διευθύντριες και εκπαιδευτικούς Γ' τάξης, αναφορικά με τη συμμετοχή στη διεθνή έρευνα Progress in International Reading Literacy Study 2021 (PIRLS 2021)11/12/2019
 
Περιγραφή 
Λήψη 
Επαρχιακές Ενημερωτικές Συναντήσεις για Διευθυντές/Διευθύντριες και εκπαιδευτικούς Γ' τάξης, αναφορικά με τη συμμετοχή στη διεθνή έρευνα Progress in International Reading Literacy Study 2021 (PIRLS 2021)
 
Σύστημα Ενημέρωσης
0 0