Αριθμός 
Θέμα 
Καταχώριση 
ypp10366Διοργάνωση 2ου Θεολογικού Συνεδρίου με θέμα «Για μια Σύγχρονη και Βιωματική Διδακτική των Θρησκευτικών»06/02/2020
 
Περιγραφή 
Λήψη 
Διοργάνωση 2ου Θεολογικού Συνεδρίου με θέμα «Για μια Σύγχρονη και Βιωματική Διδακτική των Θρησκευτικών»
Παράρτημα
 
Σύστημα Ενημέρωσης
0 0