Αριθμός 
Θέμα 
Καταχώριση 
ypp11875Εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης για την Επαγγελματική Μάθηση (Υποβολή ενδιάμεσου απολογισμού) – Σχολική χρονιά 2020-202122/02/2021
 
Περιγραφή 
Λήψη 
Εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης για την Επαγγελματική Μάθηση (Υποβολή ενδιάμεσου απολογισμού) – Σχολική χρονιά 2020-2021
 
Σύστημα Ενημέρωσης
0 0