Αριθμός 
Θέμα 
Καταχώριση 
ypp11884Εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Σχολικών Βοηθών/Συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες της Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης23/02/2021
 
Περιγραφή 
Λήψη 
Εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Σχολικών Βοηθών/Συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες της Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης
 
Σύστημα Ενημέρωσης
0 0