Αριθμός 
Θέμα 
Καταχώριση [Φίλτρο]
ypp17127 Ανακοίνωση αναφορικά με τη λειτουργία των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης24/05/2024...X
ypp17126 Εγγραφή και Επιβεβαίωση Εγγραφής μαθητών/μαθητριών Μέσης Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2024 - 202524/05/2024...X
ypp17124 Απονομή Διακρίσεων σε Μαθητές/Μαθήτριες και Φοιτητές/Φοιτήτριες από το ΕΤΕΚ24/05/2024...X
ypp17123 Αποτελέσματα του Διαγωνισμού στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας: «50 χρόνια μετά η πατρίδα ακόμη πονά, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται» 24/05/2024...X
 
Σύστημα Ενημέρωσης
0 0