Αριθμός 
Τύπος 
Θέμα 
Καταχώριση 
ypp15884 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp15884 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Αιτήσεων Εισδοχής για Φοίτηση στη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-202425/08/2023
ypp15809 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp15809 Έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος Σπουδών «Εργοδηγός Δομικών και Τεχνικών Έργων»15/07/2023
ypp15752 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp15752 Ανακοίνωση για πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εισδοχής στη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – ΜΙΕΕΚ για την Ακαδημαϊκή Χρονιά 2023-202420/06/2023
ypp15745 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp15745 Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Εισδοχής για Φοίτηση στη Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΜΙΕΕΚ20/06/2023
ypp15606 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp15606 Προγράμματα Σπουδών Δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – ΜΙΕΕΚ για την Ακαδημαϊκή Χρονιά 2023-202416/05/2023
 
Σύστημα Ενημέρωσης
0 0