Αριθμός 
Θέμα 
Καταχώριση 
ypp14550 Έναρξη δραστηριοτήτων του Προγράμματος «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον: Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία» για τη σχολική χρονιά 2022-202310/10/2022
ypp14529 Έναρξη δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Προαγωγής της Υγείας «ΕΔΣΠΥ» για τη σχολική χρονιά 2022-202305/10/2022
ypp14463 Έναρξη δραστηριοτήτων του Προγράμματος «Οικολογικά Σχολεία: Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία» για τη σχολική χρονιά 2022-202323/09/2022
ypp14462 Δραστηριότητες του παγκόσμιου περιβαλλοντικού προγράμματος GLOBE23/09/2022
 
Σύστημα Ενημέρωσης
0 0