Αριθμός 
Θέμα 
Καταχώριση 
ypp16246 Γραπτές Εξετάσεις 2023 για το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση - Δελτία Υποψηφίων και Οδηγίες27/10/2023
ypp16132 Στελέχωση Εξεταστικών Κέντρων για τις Γραπτές Εξετάσεις 2023 για το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση04/10/2023
ypp16117 Γραπτές Εξετάσεις 2023 για το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση - Αίτημα Παροχής Διευκολύνσεων29/09/2023
ypp16050 Γραπτές Εξετάσεις 2023 για το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση - Υποβολή αίτησης συμμετοχής και πληρωμή τελών21/09/2023
 
Σύστημα Ενημέρωσης
0 0