Αριθμός 
Θέμα 
Καταχώριση [Φίλτρο]
ypp16923 Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων 2023 για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων29/03/2024...X
ypp16922 Αποτελέσματα των Γραπτών Εξετάσεων 2023 για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων29/03/2024...X
ypp16246 Γραπτές Εξετάσεις 2023 για το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση - Δελτία Υποψηφίων και Οδηγίες27/10/2023...X
ypp16132 Στελέχωση Εξεταστικών Κέντρων για τις Γραπτές Εξετάσεις 2023 για το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση04/10/2023...X
 
Σύστημα Ενημέρωσης
0 0