Αριθμός 
Τύπος 
Θέμα 
Καταχώριση [Φίλτρο]
ypp16923 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp16923 Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων 2023 για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων29/03/2024...X
ypp16922 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp16922 Αποτελέσματα των Γραπτών Εξετάσεων 2023 για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων29/03/2024...X
ypp16246 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp16246 Γραπτές Εξετάσεις 2023 για το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση - Δελτία Υποψηφίων και Οδηγίες27/10/2023...X
ypp16132 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp16132 Στελέχωση Εξεταστικών Κέντρων για τις Γραπτές Εξετάσεις 2023 για το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση04/10/2023...X
ypp16117 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp16117 Γραπτές Εξετάσεις 2023 για το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση - Αίτημα Παροχής Διευκολύνσεων29/09/2023...X
ypp16050 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp16050 Γραπτές Εξετάσεις 2023 για το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση - Υποβολή αίτησης συμμετοχής και πληρωμή τελών21/09/2023...X
ypp15996 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp15996 Γραπτές Εξετάσεις 2023 για το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση - Υποβολή αίτησης συμμετοχής και πληρωμή τελών14/09/2023...X
ypp15843 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp15843 Γραπτές Εξετάσεις 2023 για το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση02/08/2023...X
ypp15650 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp15650 Γραπτές Εξετάσεις 2023 για το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση25/05/2023...X
ypp13801 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp13801 Αποτελέσματα των Γραπτών Εξετάσεων 2021 για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων31/03/2022...X
 
Σύστημα Ενημέρωσης
0 0