Αριθμός 
Θέμα 
Καταχώριση 
ypp10586Αποτελέσματα των Γραπτών Εξετάσεων 2019 για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων31/03/2020
 
Περιγραφή 
Λήψη 
Αποτελέσματα των Γραπτών Εξετάσεων 2019 για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων
Ειδικότητα Φιλολόγων (Μέση Γενική Εκπαίδευση)
Ειδικότητα Εμπορικών/Οικονομικών (Μέση Γενική Εκπαίδευση)
Ειδικότητα Δασκάλων (Δημοτική Εκπαίδευση)
Υπόλοιπες Ειδικότητες
Κωδικοί Μαθημάτων
Στατιστικά Στοιχεία Γραπτών Εξετάσεων 2019 για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων
Μέθοδοι στατιστικής επεξεργασίας
 
Σύστημα Ενημέρωσης
0 0