Αριθμός 
Θέμα 
Καταχώριση 
ypp10677Παροχή δωρεάν προγεύματος σε δικαιούχους μαθητές/μαθήτριες κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης02/05/2020
 
Περιγραφή 
Λήψη 
Παροχή δωρεάν προγεύματος σε δικαιούχους μαθητές/μαθήτριες κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης
 
Σύστημα Ενημέρωσης
0 0