Αριθμός 
Θέμα 
Καταχώριση 
ypp10903Εξ αποστάσεως επιμορφωτικές συναντήσεις για θέματα αντιμετώπισης του COVID-19, με τους/τις σχολικούς βοηθούς/συνοδούς παιδιών με ειδικές ανάγκες Δημοτικής Εκπαίδευσης04/06/2020
 
Περιγραφή 
Λήψη 
Εξ αποστάσεως επιμορφωτικές συναντήσεις για θέματα αντιμετώπισης του COVID-19, με τους/τις σχολικούς βοηθούς/συνοδούς παιδιών με ειδικές ανάγκες Δημοτικής Εκπαίδευσης
 
Σύστημα Ενημέρωσης
0 0