Αριθμός 
Θέμα 
Καταχώριση 
ypp10960Εξ Αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση του MS Teams στη μαθησιακή διαδικασία18/06/2020
 
Περιγραφή 
Λήψη 
Εξ Αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση του MS Teams στη μαθησιακή διαδικασία
 
Σύστημα Ενημέρωσης
0 0