Αριθμός 
Θέμα 
Καταχώριση 
ypp11058Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας με τον Πρόεδρο και Μέλη της Επιτροπής Διορισίμων09/07/2020
 
Περιγραφή 
Λήψη 
Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας με τον Πρόεδρο και Μέλη της Επιτροπής Διορισίμων
 
Σύστημα Ενημέρωσης
0 0