Αριθμός 
Θέμα 
Καταχώριση 
ypp11172Η εφαρμογή των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας στα γνωστικά αντικείμενα «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» και «Φυσικές Επιστήμες» κατά τη Σχολική Χρονιά 2020‐2128/08/2020
 
Περιγραφή 
Λήψη 
Η εφαρμογή των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας στα γνωστικά αντικείμενα «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» και «Φυσικές Επιστήμες» κατά τη Σχολική Χρονιά 2020‐21
Προαπαιτούμενοι Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας Σχολική Χρονιά 2020‐21
 
Σύστημα Ενημέρωσης
0 0