Αριθμός 
Θέμα 
Καταχώριση 
ypp12395Αξιολόγηση του θεσμού των Επιτηρητών Ασφαλείας σε Λύκεια, Εξατάξια Σχολεία και Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης11/06/2021
 
Περιγραφή 
Λήψη 
Αξιολόγηση του θεσμού των Επιτηρητών Ασφαλείας σε Λύκεια, Εξατάξια Σχολεία και Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 
Σύστημα Ενημέρωσης
0 0