Αριθμός 
Θέμα 
Καταχώριση [Φίλτρο]
ypp12426Αγορά Υπηρεσιών για δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Τεχνικής Υποστήριξης και Προμήθεια διαφόρων εξοπλισμών με την μέθοδο της ενοικιαγοράς για την κάλυψη αναγκών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης22/06/2021...X
 
Περιγραφή 
Λήψη 
Αγορά Υπηρεσιών για δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Τεχνικής Υποστήριξης και Προμήθεια διαφόρων εξοπλισμών με την μέθοδο της ενοικιαγοράς για την κάλυψη αναγκών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 
 
Σύστημα Ενημέρωσης
0 0