Αριθμός 
Θέμα 
Καταχώριση [Φίλτρο]
ypp12957Στελέχωση Εξεταστικών Κέντρων για τις Γραπτές Εξετάσεις 2021 για το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση14/10/2021...X
 
Περιγραφή 
Λήψη 
Στελέχωση Εξεταστικών Κέντρων για τις Γραπτές Εξετάσεις 2021 για το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση
Παράρτημα Ι - Εξεταστικά Κέντρα ανά Επαρχία και Μέρα Εξέτασης
Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης
 
 
Σύστημα Ενημέρωσης
0 0