Αριθμός 
Θέμα 
Καταχώριση [Φίλτρο]
ypp15654Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από Δημόσιους Δορείς - Ορισμός Λειτουργών Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΛΕΕ)26/05/2023...X
 
Περιγραφή 
Λήψη 
Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από Δημόσιους Δορείς - Ορισμός Λειτουργών Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΛΕΕ)
 
 
Σύστημα Ενημέρωσης
0 0