Αριθμός 
Θέμα 
Καταχώριση [Φίλτρο]
ypp17160Συμμετοχή εκπαιδευτικών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων στις εργασίες της Περιφερειακής Συνόδου της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) με τίτλο «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως μέσο ενδυνάμωσης των νέων στην πράσινη καινοτομία και επιχειρηματικότητα» (27-28 Ιουνίου 2024)04/06/2024...X
 
Περιγραφή 
Λήψη 
Συμμετοχή εκπαιδευτικών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων στις εργασίες της Περιφερειακής Συνόδου της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) με τίτλο «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως μέσο ενδυνάμωσης των νέων στην πράσινη καινοτομία και επιχειρηματικότητα» (27-28 Ιουνίου 2024)
 
 
Σύστημα Ενημέρωσης
0 0