Αριθμός 
Θέμα 
Καταχώριση 
ypp7120Έργο ΔΡΑ.Σ.Ε., ένα από τα 30 εμβληματικά έργα που υλοποιούνται στην Ευρώπη με τη συγχρηματοδότηση των Ταμείων Πολιτικής Συνοχής20/02/2018
 
Περιγραφή 
Λήψη 
Έργο ΔΡΑ.Σ.Ε., ένα από τα 30 εμβληματικά έργα που υλοποιούνται στην Ευρώπη με τη συγχρηματοδότηση των Ταμείων Πολιτικής Συνοχής
 
Σύστημα Ενημέρωσης
0 0