Γενική Ενημέρωση Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού  
Ημ. Καταχώρισης  
v
  μέχρι  
v
   
x
Σύρετε την επικεφαλίδα μιας στήλης εδώ, ώστε να γίνει η ομαδοποίηση βάσει της επικεφαλίδας
Αριθμός [Φίλτρο]
Τύπος [Φίλτρο]
Ενημέρωση [Φίλτρο]
Προτ/τητα [Φίλτρο]
Φάκελος [Φίλτρο]
Αποστολέας [Φίλτρο]
Θέμα [Φίλτρο]
Καταχώριση 
 
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
xv
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
 
[Επέκταση] ypp8658 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8658 16/01/2019  Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΑνακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αναφορικά με την εξαγγελία μέτρων από την ΠΣΕΜ16/01/2019
[Επέκταση] ypp8657 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8657 16/01/2019 15.21.04/2 15.21.23.2/6Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΚατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση μιας (1) θέσης Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τη Γεωπονία16/01/2019
[Επέκταση] ypp8656 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8656 16/01/2019 15.21.23.2.1/5 15.21.04/2Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΚατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Α’ Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τη Μηχανολογία16/01/2019
[Επέκταση] ypp8655 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8655 16/01/2019 15.21.04/2 15.21.23.2/7Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΚατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τα Ξενοδοχειακά16/01/2019
[Επέκταση] ypp8654 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8654 16/01/2019 15.21.23.2.1/5 15.21.04/2Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΚατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση μιας (1) θέσης Βοηθού Διευθυντή Α’ Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τη Ξυλουργική16/01/2019
[Επέκταση] ypp8653 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8653 16/01/2019 15.21.23.2/7Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΚατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση μιας (1) θέσης Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τα Δομικά16/01/2019
[Επέκταση] ypp8652 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8652 16/01/2019 15.21.04/2 15.21.23.2/6Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΚατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τη Μηχανολογία16/01/2019
[Επέκταση] ypp8651 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8651 16/01/2019 15.21.23.4.1 15.21.01Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΚατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση δεκαεπτά (17) θέσεων Ανώτερου Εκπαιδευτή (Κλίμακα Α10) Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης16/01/2019
[Επέκταση] ypp8650 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8650 16/01/2019 15.21.22.12/2 15.21.04/2Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΚατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Οικιακή Οικονομία16/01/2019
[Επέκταση] ypp8649 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8649 16/01/2019 15.21.04/2 15.21.23.2/6Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΚατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση μιας (1) θέσης Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τη Μηχανική Αυτοκινήτων16/01/2019
[Επέκταση] ypp8648 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8648 16/01/2019 15.21.23.2/6 15.21.04/2Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΚατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση μιας (1) θέσης Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τη Ξυλουργική/Επιπλοποιία16/01/2019
[Επέκταση] ypp8647 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8647 16/01/2019 15.21.23.2.1/5 15.21.04/2Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΚατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση μιας (1) θέσης Βοηθού Διευθυντή Α’ Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τη Μηχανική Αυτοκινήτων16/01/2019
[Επέκταση] ypp8646 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8646 16/01/2019 15.21.23.12/2 15.21.01Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΚατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση δυο (2) θέσεων Πρώτου Εκπαιδευτή (Κλίμακα Α11) Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης16/01/2019
[Επέκταση] ypp8642 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8642 11/01/2019 7.3.06/04, 5.28.34.2Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και ΥγείαςΕπιμόρφωση Νηπιαγωγών και Σχολικών Εφορειών με Θέμα «Ασφάλεια στους Παιχνιδότοπους – Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ1176 και ΕΝ1177»16/01/2019
[Επέκταση] ypp8641 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8641 16/01/2019  Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΣχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω καιρικών συνθηκών16/01/2019
[Επέκταση] ypp8630 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8630 14/01/2019  Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΠαρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για τον Αθλητισμό14/01/2019
[Επέκταση] ypp8625 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8625 12/01/2019  Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΑνακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αναφορικά με τις επικείμενες συναντήσεις του Υπουργού Παιδείας με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις12/01/2019
[Επέκταση] ypp8621 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8621 11/01/2019  Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΑνακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την προγραμματισμένη σημερινή συνάντηση με τη ΜΕΠΕΥ11/01/2019
[Επέκταση] ypp8620 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8620 11/01/2019 15.21.03/7, 15.21.22.17/2Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΚατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία11/01/2019
[Επέκταση] ypp8616 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8616 10/01/2019  Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΣυνάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού με τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις11/01/2019
[Επέκταση] ypp8615 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8615 10/01/2019  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΚυβερνητικές Εξετάσεις στην Ελληνική Δακτυλογραφία και Στενογραφία - Πρόγραμμα για το έτος 201910/01/2019
[Επέκταση] ypp8614 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8614 10/01/2019  Πολιτιστικές ΥπηρεσίεςΔελτίο Τύπου - Εναρκτήρια Έκθεση στην Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης, «Πρόωρα Παρών: Χριστόφορος Σάββα (1924–1968)» | Inaugural Exhibition at the State Gallery of Contemporary Art, Untimely on Time: Christoforos Savva (1924–1968)10/01/2019
[Επέκταση] ypp8613 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8613 10/01/2019  Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΤάξεις υποδοχής των μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία10/01/2019
[Επέκταση] ypp8612 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8612 10/01/2019  Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΕπίσκεψη Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτου10/01/2019
[Επέκταση] ypp8611 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8611 10/01/2019  Πολιτιστικές ΥπηρεσίεςΠαρουσίαση της Ανθολογίας "Διηγήματα της Εισβολής"10/01/2019
[Επέκταση] ypp8608 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8608 10/01/2019 Υ.Ε. 7.2.01Υπηρεσία ΕξετάσεωνΕξετάσεις για Απόκτηση Πιστοποιητικού Διάφορων Επιπέδων Γλωσσών 9/3/201910/01/2019
[Επέκταση] ypp8607 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8607 10/01/2019 15.21.22.18/2Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΚατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Χημεία10/01/2019
[Επέκταση] ypp8606 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8606 10/01/2019  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΠρόγραμμα Εξετάσεων για απόκτηση πιστοποιητικού γνώσης βασικού επιπέδου Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Α2) για Μετανάστες - Αλλοδαπούς 201910/01/2019
[Επέκταση] ypp8604 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8604 10/01/2019  Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούEνίσχυση και επέκταση του θεσμού του Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού10/01/2019
[Επέκταση] ypp8602 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8602 10/01/2019  Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΣχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω καιρικών συνθηκών10/01/2019
  Σελίδα  
  από 132  
Εγγραφές ανά σελίδα  
v
 
2019 Copyright © Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας | Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού
0 0