Αγορά Υπηρεσιών Εκπαιδευτών - Mεταλυκειακά Iνστιτούτα Eπαγγελματικής Eκπαίδευσης και Kατάρτισης (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.)  
Ημ. Καταχώρισης  
v
  μέχρι  
v
   
x
Σύρετε την επικεφαλίδα μιας στήλης εδώ, ώστε να γίνει η ομαδοποίηση βάσει της επικεφαλίδας
Αριθμός [Φίλτρο]
Τύπος [Φίλτρο]
Ενημέρωση [Φίλτρο]
Προτ/τητα [Φίλτρο]
Φάκελος [Φίλτρο]
Αποστολέας [Φίλτρο]
Θέμα [Φίλτρο]
Καταχώριση 
 
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
xv
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
 
[Επέκταση] ypp8698 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8698 25/01/2019  Γραφείο Διευθυντή M.T.Ε.E.Κ.Αγορά υπηρεσιών από Βοηθούς Εργαστηρίων στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) - Δημιουργία Μητρώου (Αρ. Διαγωνισμού ΕΚΤ08/18)25/01/2019
[Επέκταση] ypp8413 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8413 28/11/2018  Γραφείο Διευθυντή M.T.Ε.E.Κ.Ανακοίνωση αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού: Αγορά υπηρεσιών από Βοηθούς Εργαστηρίων στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) - Δημιουργία Μητρώου (Αρ. Διαγωνισμού ΕΚΤ08/18)28/11/2018
[Επέκταση] ypp8117 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8117 10/10/2018  Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΑνακοίνωση αναθεωρημένων μητρώων διαγωνισμού αρ. ΕΚT 02/18 για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ)10/10/2018
[Επέκταση] ypp8009 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8009 21/09/2018  Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΑνακοίνωση αποτελεσμάτων Διαγωνισμού Αρ. ΕΚΤ02/18 - Αγορά υπηρεσειών από εκπαιδευτές για διδασκαλία στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) - Δημιουργία Μητρώου21/09/2018
[Επέκταση] ypp7998 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7998 21/09/2018  Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΑπαντήσεις σε απορίες ενδιαφερομένων για τον Διαγωνισμό - Αγορά Υπηρεσιών από Βοηθούς Εργαστηρίων στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) - Δημιουργία Μητρώου - Αρ. Διαγωνισμού: EKΤ 08/1821/09/2018
[Επέκταση] ypp7931 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7931 11/09/2018  Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΑγορά Υπηρεσιών από Βοηθούς Εργαστηριών στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) Αρ. Διαγωνισμού ΕΚΤ 08/18 - Δημιουργία Μητρώου - Διορθωμένη11/09/2018
[Επέκταση] ypp7923 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7923 10/09/2018  Γραφείο Διευθυντή M.T.Ε.E.Κ.Αγορά Υπηρεσιών από Βοηθούς Εργαστηριών στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) Αρ. Διαγωνισμού ΕΚΤ 08/18 - Δημιουργία Μητρώου10/09/2018
[Επέκταση] ypp7806 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7806 06/08/2018  Γραφείο Διευθυντή M.T.Ε.E.Κ.Διευκρινίσεις για τον Διαγωνισμό με Αρ. EKΤ 02/18: Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) - Δημιουργία Μητρώων06/08/2018
[Επέκταση] ypp7790 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7790 31/07/2018  Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΠαράταση Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής για Φοίτηση στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ)31/07/2018
[Επέκταση] ypp7781 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7781 27/07/2018  Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΔιευκρινίσεις για τον Διαγωνισμό με Αρ. EKΤ 02/18: Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) - Δημιουργία Μητρώων27/07/2018
[Επέκταση] ypp7763 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7763 19/07/2018  Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΠροκήρυξη διαγωνισμού για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία, στα «Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – “ΜΙΕΕΚ”», στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου έργου “Ανάπτυξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης” (Αρ. Διαγωνισμού: ΕΚΤ02/18)19/07/2018
[Επέκταση] ypp5608 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5608 29/03/2017  Γραφείο Διευθυντή M.T.Ε.E.Κ.Ανακοίνωση τελικών μητρώων διαγωνισμού αρ. ΕΚT 06/16 για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - ΜΙΕΕΚ29/03/2017
[Επέκταση] ypp5489 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5489 03/03/2017  Γραφείο Διευθυντή M.T.Ε.E.Κ.Ανακοίνωση αναθεωρημένων μητρώων διαγωνισμού αρ. ΕΚT 06/16 για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - ΜΙΕΕΚ03/03/2017
[Επέκταση] ypp5085 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5085 08/12/2016  Γραφείο Διευθυντή M.T.Ε.E.Κ.Ανακοίνωση αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού " Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - ΜΙΕΕΚ" (αρ. Διαγωνισμού ΕΚΤ 06/16)08/12/2016
[Επέκταση] ypp4584 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp4584 15/09/2016  Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΠροκήρυξη διαγωνισμού για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία, στα «Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – “ΜΙΕΕΚ”», στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου έργου “Βελτίωση της Ποιότητας, της Ελκυστικότητας και της Αποτελεσματικότητας της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Κύπρο και Νέα Σύγχρονη Μαθητεία” για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (Αρ. Διαγωνισμού: ΕΚΤ06/16)15/09/2016
[Επέκταση] ypp2845 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp2845 18/09/2015  Γραφείο Διευθυντή M.T.Ε.E.Κ.Υποβολή Αιτήσεων για Εισδοχή στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.) (Συμπλήρωση Κενών Θέσεων)18/09/2015
[Επέκταση] ypp2834 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp2834 17/09/2015  Γραφείο Διευθυντή M.T.Ε.E.Κ.Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για αγορά υπηρεσιών για διδασκαλία στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης “ΜΙΕΕΚ” (ΕΚΤ05/15)17/09/2015
[Επέκταση] ypp2632 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp2632 03/08/2015  Γραφείο Διευθυντή M.T.Ε.E.Κ.Αγορά Υπηρεσιών για Διδασκαλία στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης “ΜΙΕΕΚ” (ΕΚΤ05/15)03/08/2015
[Επέκταση] ypp1856 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp1856 15/10/2014  Γραφείο Διευθυντή M.T.Ε.E.Κ.Συμπληρωματική ανακοίνωση για την προκήρυξη διαγωνισμού για την Αγορά Υπηρεσιών από Ειδικούς στη Βιομηχανία για τη Διδασκαλία καθορισμένων ενοτήτων μαθημάτων, στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – ΜΙΕΕΚ (EKT07/14)15/10/2014
[Επέκταση] ypp1854 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp1854 14/10/2014  Γραφείο Διευθυντή M.T.Ε.E.Κ.Προκήρυξη διαγωνισμού για την Αγορά Υπηρεσιών από Ειδικούς στη Βιομηχανία για τη Διδασκαλία καθορισμένων ενοτήτων μαθημάτων, στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – ΜΙΕΕΚ (EKT07/14)14/10/2014
  Σελίδα  
  από 1  
Εγγραφές ανά σελίδα  
v
 
2020 Copyright © Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας | Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, ΑΘλητισμού και Νεολαίας
0 0