Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.)  
Ημ. Καταχώρισης  
v
  μέχρι  
v
   
x
Σύρετε την επικεφαλίδα μιας στήλης εδώ, ώστε να γίνει η ομαδοποίηση βάσει της επικεφαλίδας
Αριθμός [Φίλτρο]
Τύπος [Φίλτρο]
Ενημέρωση [Φίλτρο]
Προτ/τητα [Φίλτρο]
Φάκελος [Φίλτρο]
Αποστολέας [Φίλτρο]
Θέμα [Φίλτρο]
Καταχώριση 
 
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
xv
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
 
[Επέκταση] ypp10227 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp10227 10/01/2020  Γραφείο Διευθυντή Μέσης ΕκπαίδευσηςΘεματοθέτηση Γραπτών Εξεταστικών Δοκιμίων Τελικών Εξετάσεων ΚΙΕ Σχολική χρονιά: 2019-202013/01/2020
[Επέκταση] ypp10162 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp10162 18/12/2019 16.04.04.05Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΠροκήρυξη Διαγωνισμού ME44-19, για Αγορά Υπηρεσιών Μεταφοράς μαθητών από και προς τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε). τη σχολική χρονιά 2019-202019/12/2019
[Επέκταση] ypp10098 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp10098 09/12/2019  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΥποχρεωτικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης Εκπαιδευτών/τριών Κ.Ι.Ε. Δεκέμβριος 201909/12/2019
[Επέκταση] ypp9741 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9741 30/09/2019  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΑγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές/τριες για τη διδασκαλία μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) - Αρ. Διαγωνισμού: Μ.Ε. 14/18 - Αποτελέσματα Β' Ανάθεσης30/09/2019
[Επέκταση] ypp9708 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9708 27/09/2019  Γραφείο Διευθυντή Μέσης ΕκπαίδευσηςΚ.Ι.Ε. – Αγορά Υπηρεσιών 2019-2020 – Αποτελέσματα B΄ Ανάθεσης Διαγωνισμού – Παραλαβή και υπογραφή Σύμβασης ή Τροποποίηση Σύμβασης27/09/2019
[Επέκταση] ypp9611 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9611 13/09/2019  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΑγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές/τριες για τη διδασκαλία μαθημάτων στα "Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ)" Αρ. Προσφοράς: Μ.Ε. 14/18 - Ανάθεση Σύμβασης –Παραλαβή και Υπογραφή Συμφωνίας - Υποβολή Αιτημάτων13/09/2019
[Επέκταση] ypp9610 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9610 12/09/2019  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΑνακοίνωση - Αγορά Υπηρεσιών από Εκπιαδευτές/τριες για τη Διδασκαλία Μαθημάτων στα "Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.)" Αρ. Προσφοράς: Μ.Ε. 14/18 - Ανάθεση Σύμβασης - Παραλαβή και Υπογραφή Συμφωνίας12/09/2019
[Επέκταση] ypp9594 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9594 11/09/2019  Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΑγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία μαθημάτων στο απογευματινό / βραδινό πρόγραμμα "Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ)" - Αρ. Διαγωνισμού Μ.Ε. 14/18 - Αποτελέσματα Ανάθεσης Διαγωνισμού – Παραλαβή και υπογραφή Σύμβασης11/09/2019
[Επέκταση] ypp9518 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9518 04/09/2019  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΑγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές/τριες για τη διδασκαλία μαθημάτων στα "Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ)" Αρ. Προσφοράς: Μ.Ε. 14/18 - Επιβεβαίωση ενδιαφέροντος04/09/2019
[Επέκταση] ypp9504 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9504 02/09/2019  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΣυμπληρωματικές εγγραφές Σεπτεμβρίου 201903/09/2019
[Επέκταση] ypp9451 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9451 22/08/2019  Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΠροσφορά μαθημάτων για εκμάθηση της αραβικής γλώσσας στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης από τη σχολική χρονιά 2019-202022/08/2019
[Επέκταση] ypp9423 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9423 31/07/2019  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΑγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές/τριες για τη διδασκαλία μαθημάτων στα "Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ)" Αρ. Προσφοράς: Μ.Ε. 14/1831/07/2019
[Επέκταση] ypp9266 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9266 31/05/2019  Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΕγγραφές στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης31/05/2019
[Επέκταση] ypp8866 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8866 20/02/2019 15.25.03.1Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΤοποθέτηση/μετακίνηση Εκπαιδυετικών για εκτέλεση καθηκόντων Διευθυνόντων/ουσών στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) για τη σχολική χρονιά 2019-202027/02/2019
[Επέκταση] ypp8485 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8485 10/12/2018  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΑγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές/τριες για τη διδασκαλία μαθημάτων στα "Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ)" Αρ. Προσφοράς: Μ.Ε. 14/1810/12/2018
[Επέκταση] ypp8456 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8456 05/12/2018  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΠροκήρυξη Διαγωνισμού ΜΕ 34-18, για Αγορά Υπηρεσιών Μεταφοράς μαθητών από και προς τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, Κ.Ι.Ε. τη σχολική χρονιά 2018-201905/12/2018
[Επέκταση] ypp8449 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8449 04/12/2018  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΑνακοίνωση - Μαθήματα Ενισχυτικής/Υποστηρικτικής διδασκαλίας Α´ Γυμνασίου και Α´ Λυκείου (Διόρθωση)04/12/2018
[Επέκταση] ypp8442 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8442 03/12/2018  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΜαθήματα Ενισχυτικής - Υποστηρικτικής Διδασκαλίας Α΄Γυμνασίου και Α' Λυκείου03/12/2018
[Επέκταση] ypp8029 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8029 25/09/2018  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΑγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές/τριες για τη διδασκαλία μαθημάτων στα "Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) - Αρ. Προσφοράς: Μ.Ε. 14/15 - Αποτελέσματα Β΄Ανάθεσης - Ανάθεση Νέας Σύμβασης – Τροποποίηση Σύμβασης Παραλαβή και Υπογραφή Νέας Συμφωνίας – Τροποποίησης Σύμβασης25/09/2018
[Επέκταση] ypp8006 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8006 21/09/2018  Γραφείο Διευθυντή Μέσης ΕκπαίδευσηςΑγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία μαθημάτων στο Απογευματινό/Βραδινό Πρόγραμμα "Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης" (ΚΙΕ) - Αρ. Διαγωνισμού Μ.Ε. 14/18 - Αποτελέσματα Β΄ Ανάθεσης Διαγωνισμού – Παραλαβή και υπογραφή Σύμβασης ή τροποποίησης της Σύμβασης21/09/2018
[Επέκταση] ypp7928 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7928 11/09/2018  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΑγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία Μαθημάτων στο Απογευματινό/Βραδινό Πρόγραμμα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) - Αρ. Διαγωνισμού Μ.Ε. 14/18 - Έναρξη μαθημάτων – Προσέλευση Αναδόχων11/09/2018
[Επέκταση] ypp7913 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7913 07/09/2018  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΑγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές/τριες για τη διδασκαλία μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.)" Αρ. Προσφοράς: ΜΕ 14/15 - Ανάθεση Σύμβασης – Παραλαβή και Υπογραφή Συμφωνίας - Επισημάνσεις07/09/2018
[Επέκταση] ypp7908 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7908 06/09/2018  Γραφείο Διευθυντή Μέσης ΕκπαίδευσηςΑγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία μαθημάτων στο απογευματινό/βραδινό πρόγραμμα «Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ)» - ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ.Ε. 14/18 - Αποτελέσματα Διαγωνισμού – Παραλαβή και Υπογραφή Σύμβασης06/09/2018
[Επέκταση] ypp7902 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7902 06/09/2018  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΑγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία μαθημάτων στο απογευματινό/βραδινό πρόγραμμα «Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ)» - ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ.Ε. 14/18 - Αποτελέσματα Διαγωνισμού – Παραλαβή και Υπογραφή Σύμβασης06/09/2018
[Επέκταση] ypp7864 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7864 03/09/2018  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΣυμπληρωματικές εγγραφές Σεπτεμβρίου 201803/09/2018
[Επέκταση] ypp7863 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7863 31/08/2018  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΑνακοίνωση για την Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία μαθημάτων στο Απογευματινο/Βραδινό Πρόγραμμα "Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) - Αρ. Διαγωνισμού Μ.Ε. 14/18" - Διόρθωση31/08/2018
[Επέκταση] ypp7856 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7856 31/08/2018  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΑνακοίνωση για την Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία μαθημάτων στο Απογευματινο/Βραδινό Πρόγραμμα "Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) - Αρ. Διαγωνισμού Μ.Ε. 14/18"31/08/2018
[Επέκταση] ypp7849 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7849 30/08/2018  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΑγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία μαθημάτων στο Απογευματινο/Βραδινό Πρόγραμμα "Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) - Αρ. Διαγωνισμού Μ.Ε. 14/18" - Τελικά Μητρώα30/08/2018
[Επέκταση] ypp7833 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7833 27/08/2018  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΑγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία μαθημάτων στο Απογευματινο/Βραδινό Πρόγραμμα "Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) - Αρ. Διαγωνισμού Μ.Ε. 14/18"27/08/2018
[Επέκταση] ypp7824 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7824 24/08/2018  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΑγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για διδασκαλία μαθημάτων στο απογευματινό/βραδινό πρόγραμμα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) - Αρ. Διαγωνισμου Μ.Ε. 14/18. Κληρώσεις ανάμεσα στους ισοψηφούντες24/08/2018
  Σελίδα  
  από 4  
Εγγραφές ανά σελίδα  
v
 
2020 Copyright © Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας | Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, ΑΘλητισμού και Νεολαίας
0 0