Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.)  
Ημ. Καταχώρισης  
v
  μέχρι  
v
   
x
Σύρετε την επικεφαλίδα μιας στήλης εδώ, ώστε να γίνει η ομαδοποίηση βάσει της επικεφαλίδας
Αριθμός [Φίλτρο]
Τύπος [Φίλτρο]
Ενημέρωση [Φίλτρο]
Προτ/τητα [Φίλτρο]
Φάκελος [Φίλτρο]
Αποστολέας [Φίλτρο]
Θέμα [Φίλτρο]
Καταχώριση 
 
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
xv
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
 
[Επέκταση] ypp9611 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9611 13/09/2019  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΑγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές/τριες για τη διδασκαλία μαθημάτων στα "Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ)" Αρ. Προσφοράς: Μ.Ε. 14/18 - Ανάθεση Σύμβασης –Παραλαβή και Υπογραφή Συμφωνίας - Υποβολή Αιτημάτων13/09/2019
[Επέκταση] ypp9610 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9610 12/09/2019  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΑνακοίνωση - Αγορά Υπηρεσιών από Εκπιαδευτές/τριες για τη Διδασκαλία Μαθημάτων στα "Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.)" Αρ. Προσφοράς: Μ.Ε. 14/18 - Ανάθεση Σύμβασης - Παραλαβή και Υπογραφή Συμφωνίας12/09/2019
[Επέκταση] ypp9594 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9594 11/09/2019  Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΑγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία μαθημάτων στο απογευματινό / βραδινό πρόγραμμα "Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ)" - Αρ. Διαγωνισμού Μ.Ε. 14/18 - Αποτελέσματα Ανάθεσης Διαγωνισμού – Παραλαβή και υπογραφή Σύμβασης11/09/2019
[Επέκταση] ypp9518 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9518 04/09/2019  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΑγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές/τριες για τη διδασκαλία μαθημάτων στα "Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ)" Αρ. Προσφοράς: Μ.Ε. 14/18 - Επιβεβαίωση ενδιαφέροντος04/09/2019
[Επέκταση] ypp9504 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9504 02/09/2019  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΣυμπληρωματικές εγγραφές Σεπτεμβρίου 201903/09/2019
[Επέκταση] ypp9451 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9451 22/08/2019  Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΠροσφορά μαθημάτων για εκμάθηση της αραβικής γλώσσας στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης από τη σχολική χρονιά 2019-202022/08/2019
[Επέκταση] ypp9423 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9423 31/07/2019  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΑγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές/τριες για τη διδασκαλία μαθημάτων στα "Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ)" Αρ. Προσφοράς: Μ.Ε. 14/1831/07/2019
[Επέκταση] ypp9266 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9266 31/05/2019  Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΕγγραφές στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης31/05/2019
[Επέκταση] ypp8866 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8866 20/02/2019 15.25.03.1Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΤοποθέτηση/μετακίνηση Εκπαιδυετικών για εκτέλεση καθηκόντων Διευθυνόντων/ουσών στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) για τη σχολική χρονιά 2019-202027/02/2019
[Επέκταση] ypp8485 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8485 10/12/2018  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΑγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές/τριες για τη διδασκαλία μαθημάτων στα "Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ)" Αρ. Προσφοράς: Μ.Ε. 14/1810/12/2018
[Επέκταση] ypp8456 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8456 05/12/2018  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΠροκήρυξη Διαγωνισμού ΜΕ 34-18, για Αγορά Υπηρεσιών Μεταφοράς μαθητών από και προς τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, Κ.Ι.Ε. τη σχολική χρονιά 2018-201905/12/2018
[Επέκταση] ypp8449 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8449 04/12/2018  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΑνακοίνωση - Μαθήματα Ενισχυτικής/Υποστηρικτικής διδασκαλίας Α´ Γυμνασίου και Α´ Λυκείου (Διόρθωση)04/12/2018
[Επέκταση] ypp8442 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8442 03/12/2018  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΜαθήματα Ενισχυτικής - Υποστηρικτικής Διδασκαλίας Α΄Γυμνασίου και Α' Λυκείου03/12/2018
[Επέκταση] ypp8029 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8029 25/09/2018  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΑγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές/τριες για τη διδασκαλία μαθημάτων στα "Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) - Αρ. Προσφοράς: Μ.Ε. 14/15 - Αποτελέσματα Β΄Ανάθεσης - Ανάθεση Νέας Σύμβασης – Τροποποίηση Σύμβασης Παραλαβή και Υπογραφή Νέας Συμφωνίας – Τροποποίησης Σύμβασης25/09/2018
[Επέκταση] ypp8006 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8006 21/09/2018  Γραφείο Διευθυντή Μέσης ΕκπαίδευσηςΑγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία μαθημάτων στο Απογευματινό/Βραδινό Πρόγραμμα "Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης" (ΚΙΕ) - Αρ. Διαγωνισμού Μ.Ε. 14/18 - Αποτελέσματα Β΄ Ανάθεσης Διαγωνισμού – Παραλαβή και υπογραφή Σύμβασης ή τροποποίησης της Σύμβασης21/09/2018
[Επέκταση] ypp7928 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7928 11/09/2018  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΑγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία Μαθημάτων στο Απογευματινό/Βραδινό Πρόγραμμα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) - Αρ. Διαγωνισμού Μ.Ε. 14/18 - Έναρξη μαθημάτων – Προσέλευση Αναδόχων11/09/2018
[Επέκταση] ypp7913 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7913 07/09/2018  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΑγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές/τριες για τη διδασκαλία μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.)" Αρ. Προσφοράς: ΜΕ 14/15 - Ανάθεση Σύμβασης – Παραλαβή και Υπογραφή Συμφωνίας - Επισημάνσεις07/09/2018
[Επέκταση] ypp7908 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7908 06/09/2018  Γραφείο Διευθυντή Μέσης ΕκπαίδευσηςΑγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία μαθημάτων στο απογευματινό/βραδινό πρόγραμμα «Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ)» - ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ.Ε. 14/18 - Αποτελέσματα Διαγωνισμού – Παραλαβή και Υπογραφή Σύμβασης06/09/2018
[Επέκταση] ypp7902 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7902 06/09/2018  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΑγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία μαθημάτων στο απογευματινό/βραδινό πρόγραμμα «Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ)» - ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ.Ε. 14/18 - Αποτελέσματα Διαγωνισμού – Παραλαβή και Υπογραφή Σύμβασης06/09/2018
[Επέκταση] ypp7864 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7864 03/09/2018  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΣυμπληρωματικές εγγραφές Σεπτεμβρίου 201803/09/2018
[Επέκταση] ypp7863 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7863 31/08/2018  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΑνακοίνωση για την Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία μαθημάτων στο Απογευματινο/Βραδινό Πρόγραμμα "Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) - Αρ. Διαγωνισμού Μ.Ε. 14/18" - Διόρθωση31/08/2018
[Επέκταση] ypp7856 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7856 31/08/2018  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΑνακοίνωση για την Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία μαθημάτων στο Απογευματινο/Βραδινό Πρόγραμμα "Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) - Αρ. Διαγωνισμού Μ.Ε. 14/18"31/08/2018
[Επέκταση] ypp7849 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7849 30/08/2018  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΑγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία μαθημάτων στο Απογευματινο/Βραδινό Πρόγραμμα "Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) - Αρ. Διαγωνισμού Μ.Ε. 14/18" - Τελικά Μητρώα30/08/2018
[Επέκταση] ypp7833 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7833 27/08/2018  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΑγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία μαθημάτων στο Απογευματινο/Βραδινό Πρόγραμμα "Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) - Αρ. Διαγωνισμού Μ.Ε. 14/18"27/08/2018
[Επέκταση] ypp7824 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7824 24/08/2018  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΑγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για διδασκαλία μαθημάτων στο απογευματινό/βραδινό πρόγραμμα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) - Αρ. Διαγωνισμου Μ.Ε. 14/18. Κληρώσεις ανάμεσα στους ισοψηφούντες24/08/2018
[Επέκταση] ypp7810 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7810 07/08/2018  Γραφείο Διευθυντή Μέσης ΕκπαίδευσηςΑναθεωρημένα Μητρώα για την Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές, για τη Διδασκαλία Μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΜΕ 14/18)07/08/2018
[Επέκταση] ypp7796 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7796 02/08/2018  Γραφείο Διευθυντή Μέσης ΕκπαίδευσηςΠροκαταρκτικά Μητρώα για την Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές, για τη Διδασκαλία Μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΜΕ 14/18)02/08/2018
[Επέκταση] ypp7765 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7765 19/07/2018  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΔιευκρινίσεις για τον Διαγωνισμό με Αρ. ΜΕ 14/18: Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στα «Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (KIE)»19/07/2018
[Επέκταση] ypp7753 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7753 12/07/2018  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΠροκήρυξη για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στα «Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (KIE)» (Αρ. Διαγωνισμού ΜΕ 14/18)12/07/2018
[Επέκταση] ypp7631 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7631 06/06/2018  Κρατικά Ινστιτούτα ΕπιμόρφωσηςΕγγραφές στα Κρατικά Ινστιτουτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.)06/06/2018
  Σελίδα  
  από 4  
Εγγραφές ανά σελίδα  
v
 
2019 Copyright © Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας | Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, ΑΘλητισμού και Νεολαίας
0 0