Λογιστήριο  
Ημ. Καταχώρισης  
v
  μέχρι  
v
   
x
Σύρετε την επικεφαλίδα μιας στήλης εδώ, ώστε να γίνει η ομαδοποίηση βάσει της επικεφαλίδας
Αριθμός [Φίλτρο]
Τύπος [Φίλτρο]
Ενημέρωση [Φίλτρο]
Προτ/τητα [Φίλτρο]
Φάκελος [Φίλτρο]
Αποστολέας [Φίλτρο]
Θέμα [Φίλτρο]
Καταχώριση 
 
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
xv
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
 
[Επέκταση] ypp8931 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8931 15/03/2019  ΛογιστήριοΟδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπων Πληρωμών και Έκδοσης Τιμολογίων Αναδόχων για Αγορά Υπηρεσιών στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) για την Σχολική χρονιά 2018 – 201918/03/2019
[Επέκταση] ypp8930 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8930 15/03/2019  ΛογιστήριοΈκδοση Τιμολογίων για Αγορά Υπηρεσιών στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, για την Σχολική Χρονιά 2018-201918/03/2019
[Επέκταση] ypp3343 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp3343 30/11/2015 13.12.11.1ΛογιστήριοΟδοιπορικά για Μετακινούμενους Εκπαιδευτικούς για την Σχολική Χρονιά 2015-201601/12/2015
[Επέκταση] dte2832 More Info: Enimerosi_Text_id - dte2832 24/10/2014 15.58.10.4ΛογιστήριοΟδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπων Πληρωμών (Έντυπο ΑΥ10) των Εκπαιδευτών/Αναδόχων που ασχολούνται με Αγορά Υπηρεσιών στα Απογευματινά και Βραδίνα Μαθήματα Τεχνικών Σχολών για την Σχολική Χρονιά 2014-201504/11/2014
[Επέκταση] dde4375 More Info: Enimerosi_Text_id - dde4375 23/10/2014 15.58.10.03ΛογιστήριοΟδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Πληρωμών (Έντυπο ΑΥ13) των Εκπαιδευτών/ Αναδόχων που απασχολούνται με Αγορά Υπηρεσιών, στα Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, Ειδικά Σχολεία και Δημόσια Νηπιαγωγεία για την Σχολική Χρονιά 2014-201503/11/2014
[Επέκταση] dme7415 More Info: Enimerosi_Text_id - dme7415 22/10/2014 15.58.10.05ΛογιστήριοΟδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπων Πληρωμών (Έντυπο ΑΥ14) των Εκπαιδευτών που απασχολούνται με Αγορά Υπηρεσιών στα Μουσικά Σχολεία για την Σχολική χρονιά 2014-201529/10/2014
[Επέκταση] dme7414 More Info: Enimerosi_Text_id - dme7414 23/10/2014 15.58.10.6ΛογιστήριοΟδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπων Πληρωμών (Έντυπο ΑΥ15) των Εκπαιδευτών/ Αναδόχων που απασχολούνται με Αγορά Υπηρεσιών στα Αθλητικά Λύκειαγια την Σχολική χρονιά 2014-201529/10/2014
[Επέκταση] dme7413 More Info: Enimerosi_Text_id - dme7413 22/10/2014 15.58.10.1ΛογιστήριοΟδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπων Πληρωμών (Έντυπο ΑΥ9) των Εκπαιδευτών/ Αναδόχων που απασχολούνται με Αγορά Υπηρεσιών στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης για την Σχολική χρονιά 2014-201529/10/2014
[Επέκταση] dde4363 More Info: Enimerosi_Text_id - dde4363 23/10/2014 15.58.10.03ΛογιστήριοΟδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Πληρωμών (Έντυπο ΑΥ12) των Εκπαιδευτών/ Αναδόχων που απασχολούνται με Αγορά Υπηρεσιών στα Ενιαία Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία για την Σχολική Χρονιά 2014-201524/10/2014
[Επέκταση] dde4335 More Info: Enimerosi_Text_id - dde4335 08/10/2014 13.12.11.1ΛογιστήριοΟδοιπορικά για Μετακινούμενους Εκπαιδευτικούς για την Σχολική Χρονιά 2014-201508/10/2014
[Επέκταση] ypp1718 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp1718 04/09/2014  Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΕπίδομα Συντήρησης Εξωτερικού (01/09/2014 - 28/02/2015) - Επίδομα για Λετονία και Ζάμπια04/09/2014
[Επέκταση] ypp1624 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp1624 18/07/2014  Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΕπίδομα Συντήρησης Εξωτερικού18/07/2014
[Επέκταση] ypp1521 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp1521 13/06/2014  Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΥπηρεσιακά ταξίδια στο Εξωτερικού13/06/2014
[Επέκταση] ypp787 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp787 05/06/2013  Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΕπίδομα Συντήρησης Εξωτερικού05/06/2013
[Επέκταση] ypp713 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp713 11/04/2013  Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΕπίδομα Συντήρησης Εξωτερικού 01/03/2013 - 31/08/201311/04/2013
[Επέκταση] ypp586 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp586 15/01/2013  Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΕπίδομα Συντήρησης Εξωτερικού15/01/2013
[Επέκταση] ypp394 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp394 30/08/2012  Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΕπίδομα Συντήρησης Εξωτερικού 01/09/2012 - 28/02/201330/08/2012
[Επέκταση] ypp14 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp14 11/01/2012  Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΑνάρτηση καταλόγου προτεινόμενων για την πλήρωση των θέσεων Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση)11/01/2012
[Επέκταση] dme5053 More Info: Enimerosi_Text_id - dme5053 15/11/2010 4.2.16.17.7/4Γραφείο Διευθυντή Μέσης ΕκπαίδευσηςΧρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COMENIUS16/11/2010
[Επέκταση] ypp5 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5 04/01/2010  Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΕπίδομα Συντήρησης Εξωτερικού04/01/2010
  Σελίδα  
  από 1  
Εγγραφές ανά σελίδα  
v
 
2019 Copyright © Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας | Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, ΑΘλητισμού και Νεολαίας
0 0