Υπηρεσία Εξετάσεων - Παγκύπριες Εξετάσεις  
Ημ. Καταχώρισης  
v
  μέχρι  
v
   
x
Σύρετε την επικεφαλίδα μιας στήλης εδώ, ώστε να γίνει η ομαδοποίηση βάσει της επικεφαλίδας
Αριθμός [Φίλτρο]
Τύπος [Φίλτρο]
Ενημέρωση [Φίλτρο]
Προτ/τητα [Φίλτρο]
Φάκελος [Φίλτρο]
Αποστολέας [Φίλτρο]
Θέμα [Φίλτρο]
Καταχώριση 
 
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
xv
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
 
[Επέκταση] ypp7786 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7786 30/07/2018  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΑνακοίνωση για τα Απαιτούμενα δικαιολογητικά για Εγγραφή στα Ανώτερα και Ανώτατα Eκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας30/07/2018
[Επέκταση] ypp7767 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7767 20/07/2018  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΒαθμοί Πρόσβασης ανά Επιστημονικό Πεδίο για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας 201820/07/2018
[Επέκταση] ypp7742 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7742 06/07/2018  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΑνακοίνωση των Αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων 2018, για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας06/07/2018
[Επέκταση] ypp7676 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7676 18/06/2018  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΑναθεωρημένος Πίνακας Πριμοδοτήσεων για τα μάθημα της Πρακτικής Δοκιμασίας των Παγκύπριων Εξετάσεων 2018.18/06/2018
[Επέκταση] ypp7601 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7601 29/05/2018  Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΠίνακας Πριμοδοτήσεων για το μάθημα της Πρακτικής Δοκιμασίας των Παγκύπριων Εξετάσεων 201829/05/2018
[Επέκταση] ypp7575 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7575 22/05/2018  Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΕξέταση «Πρακτικής Δοκιμασίας» των Παγκύπριων Εξετάσεων 2018 (Οδηγίες προς Υποψηφίους)22/05/2018
[Επέκταση] ypp7548 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7548 18/05/2018  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΣτοιχεία για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 201818/05/2018
[Επέκταση] ypp7494 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7494 08/05/2018  Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΕξεταστικά Κέντρα για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 201808/05/2018
[Επέκταση] ypp7259 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7259 21/03/2018 7.2.25.23/4Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΔηλώσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη θεματοθέτηση και βαθμολόγηση των εξεταστικών δοκιμίων των Παγκύπριων Εξετάσεων 201821/03/2018
[Επέκταση] ypp7173 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7173 06/03/2018  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΕνημέρωση για Παγκύπριες Εξετάσεις06/03/2018
[Επέκταση] ypp7153 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7153 01/03/2018  Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούYποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 201801/03/2018
[Επέκταση] ypp7148 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7148 01/03/2018  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΥποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2018. Από: Τελειόφοιτους Δημοσίων Εσπερινών Λυκείων - Τελειόφοιτους Δημοσίων Εσπερινών Τεχνικών Σχολών - Τελειόφοιτους Ιδιωτικών Σχολείων - Αποφοίτους Προηγούμενων Χρόνων01/03/2018
[Επέκταση] ypp7147 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7147 01/03/2018  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΥποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2018 από Τελειόφοιτους Μαθητές Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης01/03/2018
[Επέκταση] ypp7029 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7029 26/01/2018  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΕπέιγουσα Ανακοίνωση - Πλαστό "Πρόγραμμα Παγκύπριων Εξετάσεων 2018"26/01/2018
[Επέκταση] ypp6004 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6004 30/06/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΑνακοίνωση των Αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων 2017, για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας30/06/2017
[Επέκταση] ypp5929 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5929 14/06/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΠριμοδότηση Πρακτικής Δοκιμασίας, Παγκύπριες Εξετάσεις 2017 (Αναθεωρημένος Πίνακας)14/06/2017
[Επέκταση] ypp5832 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5832 25/05/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΠριμοδότηση Πρακτικής Δοκιμασίας, Παγκύπριες Εξετάσεις 201725/05/2017
[Επέκταση] ypp5831 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5831 17/05/2017 7.2.25.3.12Υπηρεσία ΕξετάσεωνΕξέταση «Πρακτικής Δοκιμασίας» των Παγκύπριων Εξετάσεων 2017 (Οδηγίες προς Υποψηφίους)25/05/2017
[Επέκταση] ypp5779 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5779 12/05/2017  Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΠαγκύπριες Εξετάσεις 201712/05/2017
[Επέκταση] ypp5709 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5709 28/04/2017 7.2.25.5.11Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΕνημερωτικές συγκεντρώσεις Υπεύθυνων Εξεταστικών Κέντρων για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 201728/04/2017
[Επέκταση] ypp5692 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5692 25/04/2017 7.2.25.10.11Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΠαροχή διευκολύνσεων σε άτομα με ειδικές ανάγκες κατά τη διάρκεια των Παγκύπριων Εξετάσεων 201726/04/2017
[Επέκταση] ypp5670 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5670 20/04/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΕξεταστικά Κέντρα που θα λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια των Παγκύπριων Εξετάσεων 201720/04/2017
[Επέκταση] ypp5495 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5495 01/03/2017 7.2.25.23/4Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΔηλώσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη θεματοθέτηση και βαθμολόγηση των εξεταστικών δοκιμίων των Παγκύπριων Εξετάσεων 201706/03/2017
[Επέκταση] ypp5332 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5332 30/01/2017 7.0.25.9.12Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΥποβολή Αιτήσεων συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2017 από τελειόφοιτους Δημόσιων Εσπερινών Λυκείων, τελειόφοιτους Δημόσιων Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, τελειόφοιτους Ιδιωτικών Σχολείων και απόφοιτους προηγούμενων χρόνων01/02/2017
[Επέκταση] ypp5331 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5331 30/01/2017 7.2.25.9.12Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούYΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 ΑΠΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ01/02/2017
[Επέκταση] ypp5329 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5329 31/01/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΥποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 201731/01/2017
[Επέκταση] ypp4481 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp4481 01/09/2016  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΑπαιτούμενα Δικαιολογητικά για εγγραφή στα ΑΑΕΙ Ελλάδας - Διευκρινίσεις01/09/2016
[Επέκταση] ypp4369 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp4369 13/07/2016  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΥποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας 201613/07/2016
[Επέκταση] ypp4346 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp4346 01/07/2016  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΑνακοίνωση των Αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων 2016, για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας01/07/2016
[Επέκταση] ypp4343 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp4343 30/06/2016  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΥπηρεσία Εξετάσεων- Εισαγωγή Υποψηφίων στη Γαλακτοκομική ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων 2016 - 201730/06/2016
  Σελίδα  
  από 2  
Εγγραφές ανά σελίδα  
v
 
2018 Copyright © Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας | Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού
0 0