Υπηρεσία Εξετάσων - Πιστοποίηση Διαφόρων Επιπέδων Γλωσσών  
Ημ. Καταχώρισης  
v
  μέχρι  
v
   
x
Σύρετε την επικεφαλίδα μιας στήλης εδώ, ώστε να γίνει η ομαδοποίηση βάσει της επικεφαλίδας
Αριθμός [Φίλτρο]
Τύπος [Φίλτρο]
Ενημέρωση [Φίλτρο]
Προτ/τητα [Φίλτρο]
Φάκελος [Φίλτρο]
Αποστολέας [Φίλτρο]
Θέμα [Φίλτρο]
Καταχώριση 
 
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
xv
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
 
[Επέκταση] ypp6991 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6991 19/01/2018  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΕξέταση για απόκτηση Πιστοποιητικού Διάφορων Επιπέδων Γλωσσών19/01/2018
[Επέκταση] ypp6990 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6990 19/01/2018  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΑνακοίνωση - Υπενθύμιση Εξέτασης για απόκτηση πιστοποιητικού γνώσης βασικού επιπέδου Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Α2) για Μετανάστες – Αλλοδαπούς19/01/2018
[Επέκταση] ypp6931 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6931 18/11/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΑποτελέσματα Εξέτασης Βασικής Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Α2) για Αλλοδαπούς/ Μετανάστες, Νοέμβριος 201710/01/2018
[Επέκταση] ypp6889 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6889 21/12/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΠρόγραμμα Εξετάσεων για απόκτηση πιστοποιητικού γνώσης βασικού επιπέδου Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Α2) για Μετανάστες - Αλλοδαπούς 201821/12/2017
[Επέκταση] ypp6873 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6873 19/12/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΠρόγραμμα Εξέτασης για Απόκτηση Πιστοποιητικού Διάφορων Επιπέδων Γλωσσών - 201819/12/2017
[Επέκταση] ypp6868 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6868 18/12/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΕξέταση για απόκτηση Πιστοποιητικού Πολύ Καλής Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ'1)18/12/2017
[Επέκταση] ypp6826 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6826 14/10/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΑποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για τη Διαπίστωση Διάφορων Επιπέδων Γλωσσών, Οκτώβριος 201711/12/2017
[Επέκταση] ypp6508 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6508 18/10/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΕξέταση για απόκτηση Πιστοποιητικού Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Β1 - Μέτρια Γνώση)18/10/2017
[Επέκταση] ypp6503 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6503 17/10/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΑποτελέσματα Γραπτής και Προφορικής Εξέτασης για την Πολύ Καλή Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ'1), Σεπτέμβριος 201717/10/2017
[Επέκταση] ypp6400 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6400 02/10/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΠρόγραμμα Εξετάσεων για απόκτηση Πιστοποιητικού Πολύ Καλής Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας 2018 (Επίπεδο Γ'1)02/10/2017
[Επέκταση] ypp6366 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6366 26/09/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΠρόγραμμα εξέτασης για πιστοποίηση διαφόρων επιπέδων γλωσσών (14 Οκτωβρίου 2017)26/09/2017
[Επέκταση] ypp6229 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6229 08/09/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΑνακοίνωση - Υπενθύμιση Εξέτασης για απόκτηση πιστοποιητικού γνώσης βασικού επιπέδου Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Α2) για Μετανάστες – Αλλοδαπούς08/09/2017
[Επέκταση] ypp6155 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6155 28/08/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΕξετάσεις για απόκτηση Πιστοποιητικού Διαφόρων Επιπέδων Γλωσσών28/08/2017
[Επέκταση] ypp6147 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6147 22/08/2017 7.2.13/17Υπηρεσία ΕξετάσεωνΠαράταση υποβολής αιτήσεων για την εξέταση για απόκτηση Πιστοποιητικού Πολύ Καλής Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας – Επίπεδο Γ΄122/08/2017
[Επέκταση] ypp6063 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6063 12/07/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΑποτελέσματα Εξέτασης για απόκτηση Πιστοποιητικού Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Β1 - Μέτρια Γνώση) - Μάιος 201712/07/2017
[Επέκταση] ypp5990 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5990 26/06/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΕξέταση για απόκτηση Πιστοποιητικού Πολύ Καλής Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ'1)26/06/2017
[Επέκταση] ypp5941 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5941 14/06/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΑποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για τη Διαπίστωση Διάφορων Επιπέδων Γλωσσών, Απρίλιος 201714/06/2017
[Επέκταση] ypp5896 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5896 07/06/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΑποτελέσματα Γραπτής και Προφορικής Εξέτασης για την Πολύ Καλή Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ'1), Μάρτιος 201707/06/2017
[Επέκταση] ypp5787 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5787 16/05/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΑποτελέσματα Εξέτασης Βασικής Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Α2) για Αλλοδαπούς/ Μετανάστες, Μάρτιος 201716/05/2017
[Επέκταση] ypp5560 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5560 20/03/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΕξέταση για απόκτηση Πιστοποητικού Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας (Επιπέδο Β1 - Μέτρια Γνώση)20/03/2017
[Επέκταση] ypp5556 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5556 17/03/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΠρόγραμμα Εξέτασης για Πιστοποίηση Διάφορων Επιπέδων Γλωσσών (08 Απριλίου 2017)17/03/2017
[Επέκταση] ypp5516 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5516 10/03/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΠρόγραμμα Εξέτασης για Απόκτηση Πιστοποιητικού Διάφορων Επιπέδων Γλωσσών - 201710/03/2017
[Επέκταση] ypp5485 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5485 02/03/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΠαράταση Υποβολής Αιτήσεων - Εξέταση για απόκτηση Πιστοποιητικού Διαφόρων Επιπέδων Γλωσσών02/03/2017
[Επέκταση] ypp5284 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5284 23/01/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΕξέταση για απόκτηση Πιστοποιητικού Διαφόρων Επιπέδων Γλωσσών24/01/2017
[Επέκταση] ypp5229 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5229 19/01/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΑποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για τη Διαπίστωση Διάφορων Επιπέδων Γλωσσών, Δεκέμβριος 201619/01/2017
[Επέκταση] ypp5164 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5164 04/01/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΑποτελέσματα Εξέτασης Βασικής Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Α2) για Αλλοδαπούς/ Μετανάστες, Νοέμβριος 201604/01/2017
[Επέκταση] ypp5014 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5014 18/11/2016  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΠρόγραμμα Εξέτασης για Πιστοποίηση Διάφορων Επιπέδων Γλωσσών28/11/2016
[Επέκταση] ypp4982 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp4982 21/11/2016  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΑνακοίνωση Εξέτασης για απόκτηση πιστοποιητικού γνώσης βασικού επιπέδου Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Α2) για Μετανάστες – Αλλοδαπούς21/11/2016
[Επέκταση] ypp4981 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp4981 21/11/2016  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΠρόγραμμα Εξετάσεων για απόκτηση πιστοποιητικού γνώσης βασικού επιπέδου Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Α2) για Μετανάστες - Αλλοδαπούς 201721/11/2016
[Επέκταση] ypp4939 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp4939 14/11/2016  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΠαράταση Υποβολής Αιτήσεων - Εξέταση για απόκτηση Πιστοποιητικού Διαφόρων Επιπέδων Γλωσσών14/11/2016
  Σελίδα  
  από 2  
Εγγραφές ανά σελίδα  
v
 
2018 Copyright © Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας | Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού
0 0