Υπηρεσία Εξετάσεων - Πιστοποίηση Διαφόρων Επιπέδων Γλωσσών  
Ημ. Καταχώρισης  
v
  μέχρι  
v
   
x
Σύρετε την επικεφαλίδα μιας στήλης εδώ, ώστε να γίνει η ομαδοποίηση βάσει της επικεφαλίδας
Αριθμός [Φίλτρο]
Τύπος [Φίλτρο]
Ενημέρωση [Φίλτρο]
Προτ/τητα [Φίλτρο]
Φάκελος [Φίλτρο]
Αποστολέας [Φίλτρο]
Θέμα [Φίλτρο]
Καταχώριση 
 
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
xv
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
 
[Επέκταση] ypp8403 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8403 27/11/2018  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΕξετάσεις για Απόκτηση Πιστοποιητικού Πολύ Καλής και Άριστης Γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας27/11/2018
[Επέκταση] ypp8259 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8259 05/11/2018  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΑποτελέσματα Γραπτής και Προφορικής Εξέτασης για την Πολύ Καλή Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ'1), Σεπτέμβριος 201805/11/2018
[Επέκταση] ypp8252 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8252 02/11/2018  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΠρόγραμμα Εξέτασης για Απόκτηση Πιστοποιητικού Διάφορων Επιπέδων Γλωσσών 201902/11/2018
[Επέκταση] ypp8151 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8151 17/10/2018  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΕξέταση για απόκτηση Πιστοποιητικού Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Β1 - Μέτρια Γνώση)17/10/2018
[Επέκταση] ypp8098 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8098 08/10/2018  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΠρόγραμμα Εξετάσεων για απόκτηση Πιστοποιητικού Πολύ Καλής Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας 2019 (Επίπεδο Γ'1)08/10/2018
[Επέκταση] ypp8066 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8066 02/10/2018  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΠρόγραμμα Εξέτασης για Πιστοποίηση Διάφορων Επιπέδων Γλωσσών (20 Οκτωβρίου 2018)02/10/2018
[Επέκταση] ypp8008 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8008 21/09/2018  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΑνακοίνωση - Υπενθύμιση Εξέτασης για Απόκτηση Πιστοποιητικού Γνώσης Βασικού Επιπέδου Ελληνικής Γλώσσας (Α2) για Μετανάστες - Αλλοδαπούς"21/09/2018
[Επέκταση] ypp7812 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7812 30/08/2018 7.2.21Υπηρεσία ΕξετάσεωνΑνακοίνωση Εξέτασης για Απόκτηση Πιστοποιητικού Γνώσης Βασικού Επιπέδου Ελληνικής Γλώσσας (Α2) για Μετανάστες - Αλλοδαπούς30/08/2018
[Επέκταση] ypp7841 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7841 29/08/2018  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΑνακοίνωση - Υπενθύμιση Εξέτασης για Απόκτηση Πιστοποιητικού Διάφορων Επιπέδων Γλωσσών29/08/2018
[Επέκταση] ypp7775 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7775 25/07/2018 7.2.30/2Υπηρεσία ΕξετάσεωνΕξέταση για Απόκτηση Πιστοποιητικού Διάφορων Επιπέδων Γλωσσών25/07/2018
[Επέκταση] ypp7655 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7655 12/06/2018 7.2.13/18Υπηρεσία ΕξετάσεωνΑνακοίνωση Εξέτασης για Απόκτηση Πιστοποιητικού Πολύ Καλής Γνώσης της Ελληνικής Γνώσης (Επίπεδο Γ 1)12/06/2018
[Επέκταση] ypp7642 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7642 08/06/2018  Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΑποτελέσματα Εξέτασης Βασικής Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Α2) για Αλλοδαπούς/ Μετανάστες, Απρίλιος 201808/06/2018
[Επέκταση] ypp7606 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7606 31/05/2018  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΑποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για τη Διαπίστωση Διάφορων Επιπέδων Γλωσσών, Μάρτιος 201831/05/2018
[Επέκταση] ypp7443 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7443 30/04/2018  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΑποτελέσματα Γραπτής και Προφορικής Εξέτασης για την Πολύ Καλή Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ'1), Μάρτιος 201830/04/2018
[Επέκταση] ypp7249 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7249 20/03/2018  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΑποτελέσματα Εξέτασης για απόκτηση Πιστοποιητικού Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Β1 - Μέτρια Γνώση) - Ιανουάριος 201820/03/2018
[Επέκταση] ypp7211 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7211 13/03/2018  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΠρόγραμμα εξέτασης για πιστοποίηση διαφόρων επιπέδων γλωσσών (31 Μαρτίου 2018)13/03/2018
[Επέκταση] ypp7177 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7177 06/03/2018  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΠαράταση Υποβολής Αιτήσεων για τη Γραπτή Εξέταση για την απόκτηση Πιστοποιητικού Διάφορων Επιπέδων Γλωσσών06/03/2018
[Επέκταση] ypp6991 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6991 19/01/2018  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΕξέταση για απόκτηση Πιστοποιητικού Διάφορων Επιπέδων Γλωσσών19/01/2018
[Επέκταση] ypp6990 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6990 19/01/2018  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΑνακοίνωση - Υπενθύμιση Εξέτασης για απόκτηση πιστοποιητικού γνώσης βασικού επιπέδου Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Α2) για Μετανάστες – Αλλοδαπούς19/01/2018
[Επέκταση] ypp6931 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6931 18/11/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΑποτελέσματα Εξέτασης Βασικής Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Α2) για Αλλοδαπούς/ Μετανάστες, Νοέμβριος 201710/01/2018
[Επέκταση] ypp6889 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6889 21/12/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΠρόγραμμα Εξετάσεων για απόκτηση πιστοποιητικού γνώσης βασικού επιπέδου Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Α2) για Μετανάστες - Αλλοδαπούς 201821/12/2017
[Επέκταση] ypp6873 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6873 19/12/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΠρόγραμμα Εξέτασης για Απόκτηση Πιστοποιητικού Διάφορων Επιπέδων Γλωσσών - 201819/12/2017
[Επέκταση] ypp6868 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6868 18/12/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΕξέταση για απόκτηση Πιστοποιητικού Πολύ Καλής Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ'1)18/12/2017
[Επέκταση] ypp6826 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6826 14/10/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΑποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για τη Διαπίστωση Διάφορων Επιπέδων Γλωσσών, Οκτώβριος 201711/12/2017
[Επέκταση] ypp6508 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6508 18/10/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΕξέταση για απόκτηση Πιστοποιητικού Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Β1 - Μέτρια Γνώση)18/10/2017
[Επέκταση] ypp6503 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6503 17/10/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΑποτελέσματα Γραπτής και Προφορικής Εξέτασης για την Πολύ Καλή Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ'1), Σεπτέμβριος 201717/10/2017
[Επέκταση] ypp6400 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6400 02/10/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΠρόγραμμα Εξετάσεων για απόκτηση Πιστοποιητικού Πολύ Καλής Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας 2018 (Επίπεδο Γ'1)02/10/2017
[Επέκταση] ypp6366 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6366 26/09/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΠρόγραμμα εξέτασης για πιστοποίηση διαφόρων επιπέδων γλωσσών (14 Οκτωβρίου 2017)26/09/2017
[Επέκταση] ypp6229 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6229 08/09/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΑνακοίνωση - Υπενθύμιση Εξέτασης για απόκτηση πιστοποιητικού γνώσης βασικού επιπέδου Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Α2) για Μετανάστες – Αλλοδαπούς08/09/2017
[Επέκταση] ypp6155 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6155 28/08/2017  Υπηρεσία ΕξετάσεωνΕξετάσεις για απόκτηση Πιστοποιητικού Διαφόρων Επιπέδων Γλωσσών28/08/2017
  Σελίδα  
  από 3  
Εγγραφές ανά σελίδα  
v
 
2018 Copyright © Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας | Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού
0 0