Διαπολιτισμική Αγωγή και Εκπαίδευση  
Ημ. Καταχώρισης  
v
  μέχρι  
v
   
x
Σύρετε την επικεφαλίδα μιας στήλης εδώ, ώστε να γίνει η ομαδοποίηση βάσει της επικεφαλίδας
Αριθμός [Φίλτρο]
Τύπος [Φίλτρο]
Ενημέρωση [Φίλτρο]
Προτ/τητα [Φίλτρο]
Φάκελος [Φίλτρο]
Αποστολέας [Φίλτρο]
Θέμα [Φίλτρο]
Καταχώριση 
 
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
xv
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
 
[Επέκταση] ypp11882 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp11882 22/02/2021 7.1.19.1/23 Π.Ι. 7.1.10.3.4Παιδαγωγικό ΙνστιτούτοΔοκίμια Ενδιάμεσης Αξιολόγησης για τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία που παρακολουθούν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας στην Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα23/02/2021
[Επέκταση] ypp11339 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp11339 09/09/2020 7.1.19.1/22 Π.Ι. 7.1.10.3.4Παιδαγωγικό ΙνστιτούτοΔιδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία 2020-202112/10/2020
[Επέκταση] ypp10984 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp10984 22/06/2020 Π.Ι. 7.1.10.3.5 VIΠαιδαγωγικό ΙνστιτούτοΕνημέρωση για τα αποτελέσματα των δοκιμίων Eλληνομάθειας «Μιλάς Ελληνικά Ι» 2019-202024/06/2020
[Επέκταση] ypp10687 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp10687 04/05/2020 7.1.19.1/22Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΕπιλογή εκπαιδευτικών για την ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές/μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία για τη σχολική χρονιά 2020-202105/05/2020
[Επέκταση] ypp10323 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp10323 28/01/2020 7.1.19.1/22, Π.Ι. 7.1.10.3.4Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΔοκίμια Ενδιάμεσης Αξιολόγησης για τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία που παρακολουθούν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας στην Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα29/01/2020
[Επέκταση] ypp10258 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp10258 15/01/2020 Π.Ι. 3.1.05.1Παιδαγωγικό ΙνστιτούτοΠαροχή υπηρεσιών γονέων-διαμεσολαβητών σε μαθητές/τριες με μεταναστευτική βιογραφία – Υπηκόους Τρίτων Χωρών17/01/2020
[Επέκταση] ypp10185 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp10185 07/01/2020 Π.Ι. 7.1.10.3.4.Παιδαγωγικό ΙνστιτούτοΔεύτερη σειρά επαρχιακών συναντήσεων των δικτύων σχολείων για υποστήριξη στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας07/01/2020
[Επέκταση] ypp9999 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9999 18/11/2019 . 7.1.10.3.4.Παιδαγωγικό ΙνστιτούτοΠαραλαβή βιβλίων ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας για παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία.19/11/2019
[Επέκταση] ypp9982 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9982 14/11/2019 Π.Ι. 7.4.01.53 V Π.Ι. 7.4.01.54Παιδαγωγικό ΙνστιτούτοΕνιαία Βάση Δεδομένων και Πρόγραμμα Ελληνομάθειας 2019-202015/11/2019
[Επέκταση] ypp9822 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9822 15/10/2019 Π.Ι. 7.1.10.3.4.Παιδαγωγικό ΙνστιτούτοΕπαρχιακές Συναντήσεις των δικτύων σχολείων για υποστήριξη στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας16/10/2019
[Επέκταση] ypp9770 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9770 07/10/2019 7.17.10/11Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΠρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε παιδιά επαναπατρισθέντων, παλιννοστούντων, καθώς και σε παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία07/10/2019
[Επέκταση] ypp9642 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9642 19/09/2019  Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΑνακοίνωση του ΥΠΠΑΝ για το Πρόγραμμα Αλφαβητισμού και το Πρόγραμμα Στήριξης των Μαθητών/τριών με Μεταναστευτική Βιογραφία στη Δημοτική Εκπαίδευση19/09/2019
[Επέκταση] ypp9585 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9585 09/09/2019 7.1.19.1.1/3Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΑποστολή βιβλίων στα δημοτικά σχολεία για τις ανάγκες των μαθητών/ριών με μεταναστευτική βιογραφία11/09/2019
[Επέκταση] ypp9470 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9470 28/08/2019 7.1.19.1/21, Π.Ι. 7.1.10.3.4Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΔιδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία29/08/2019
[Επέκταση] ypp9295 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9295 11/06/2019 Π.Ι. 7.1.10.3.5 IV, 7.1.19.1/20Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΣυμπληρωματική μηχανογράφηση στοιχείων μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία στην Ενιαία Βάση Δεδομένων11/06/2019
[Επέκταση] ypp9258 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9258 29/05/2019 Π.Ι. 7.1.10.3.5 ΙVΥπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΕνημέρωση για τα αποτελέσματα των δοκιμίων Eλληνομάθειας «Μιλάς Ελληνικά Ι» (Τεύχος Α΄-Τεύχος Β΄) 2018-201930/05/2019
[Επέκταση] ypp9095 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9095 18/04/2019 7.1.19.1/21Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΕπιλογή εκπαιδευτικών για την ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές/μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία για τη σχολική χρονιά 2019-202019/04/2019
[Επέκταση] ypp8726 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8726 23/01/2019 7.1.10.3.4Παιδαγωγικό ΙνστιτούτοΔιεξαγωγή Συνεδρίου με θέμα «Βασικές αρχές διδασκαλίας στην πολύγλωσση τάξη»31/01/2019
[Επέκταση] ypp8721 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8721 28/01/2019 7.1.10.3.4Παιδαγωγικό ΙνστιτούτοΈναρξη εξ αποστάσεως Προαιρετικού Σεμιναρίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας31/01/2019
[Επέκταση] ypp8679 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8679 18/01/2019 Π.Ι. 7.1.10.3.5 IVΥπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΔιεξαγωγή του Προγράμματος Ελληνομάθειας21/01/2019
[Επέκταση] ypp8628 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8628 09/01/2019 7.1.10.3.4Παιδαγωγικό ΙνστιτούτοΔιεξαγωγή επιμορφωτικών δράσεων Εκπαιδευτικών Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης που διδάσκουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα14/01/2019
[Επέκταση] ypp8404 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8404 26/11/2018 Π.Ι.16.8.01.4Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΕνιαία Βάση Δεδομένων Μαθητικού Πληθυσμού για τα Ερευνητικά Προγράμματα του ΚΕΕΑ – Μηχανογράφηση και Επιβεβαίωση Στοιχείων Μαθητών και Μαθητριών Α΄-Στ΄ Τάξης27/11/2018
[Επέκταση] ypp8229 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8229 25/10/2018 7.17.10/11Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΠρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε παιδιά επαναπατρισθέντων, παλιννοστούντων, καθώς και σε παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία31/10/2018
[Επέκταση] ypp8070 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8070 27/09/2018 Π.Ι.7.1.10.3.4Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΔιεξαγωγή επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία, για πρώτη φορά κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2018-201902/10/2018
[Επέκταση] ypp8069 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8069 28/09/2018 3.1.05.2Παιδαγωγικό ΙνστιτούτοΥποστήριξη των εκπαιδευτικών σχετικά με τη φοίτηση παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στο σχολείο και τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας02/10/2018
[Επέκταση] ypp7646 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7646 08/06/2018 7.1.19.1/20Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΣυμπληρωματική μηχανογράφηση στοιχείων μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία11/06/2018
[Επέκταση] ypp7048 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7048 31/01/2018 7.1.19.1/19Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΕνισχυτική διδασκαλία σε μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία για τη σχολική χρονιά 2018-201931/01/2018
[Επέκταση] ypp6938 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6938 11/01/2018 7.1.19.1/19Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΕνισχυτική διδασκαλία σε μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία για τη σχολική χρονιά 2018-201911/01/2018
[Επέκταση] ypp5477 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5477 28/02/2017  Παιδαγωγικό ΙνστιτούτοΚείμενο Πολιτικής Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την ένταξη των μαθητών/τριών με μεταναστευτική βιογραφία στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα28/02/2017
[Επέκταση] ypp5197 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5197 13/01/2017 7.1.19.1/19Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΕνισχυτική διδασκαλία σε μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία για τη σχολική χρονιά 2017-201813/01/2017
  Σελίδα  
  από 2  
Εγγραφές ανά σελίδα  
v
 
2021 Copyright © Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας | Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, ΑΘλητισμού και Νεολαίας
0 0