Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) - Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Ε.Ο.Σ.)  
Ημ. Καταχώρισης  
v
  μέχρι  
v
   
x
Σύρετε την επικεφαλίδα μιας στήλης εδώ, ώστε να γίνει η ομαδοποίηση βάσει της επικεφαλίδας
Αριθμός [Φίλτρο]
Τύπος [Φίλτρο]
Ενημέρωση [Φίλτρο]
Προτ/τητα [Φίλτρο]
Φάκελος [Φίλτρο]
Αποστολέας [Φίλτρο]
Θέμα [Φίλτρο]
Καταχώριση 
 
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
xv
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
 
[Επέκταση] ypp10792 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp10792 19/05/2020 7.11.15.10Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΕπαναλειτουργία Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων (ΕΟΣ)19/05/2020
[Επέκταση] ypp9567 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9567 09/09/2019 7.11.15.10Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΛειτουργία Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων για τη Σχολική Χρονιά 2019-202009/09/2019
[Επέκταση] ypp9272 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9272 29/05/2019 7.11.15.12/3Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΑναθεώρηση Ωρολόγιου Προγράμματος των Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων και εισαγωγή του μαθήματος των Γαλλικών04/06/2019
[Επέκταση] ypp9250 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9250 24/05/2019 7.11.15.10Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΔήλωση επιλογής Ειδικών Θεμάτων στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία (ΕΟΣ) για τη σχολική χρονιά 2019-202028/05/2019
[Επέκταση] ypp7840 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7840 28/08/2018  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΑνακοίνωση Διορθωμένων Αναθεωρημένων Μητρώων Διαγωνισμού Αρ.ΕΟΣ: ΔΕ 08/18 (Γενικές Αθλοπαιδιές, Ρυθμική Γυμναστική, Παραδοσιακοί Χοροί)28/08/2018
[Επέκταση] ypp7817 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7817 21/08/2018  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΑνακοίνωση Αναθεωρημένων Μητρώων Διαγωνισμού για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές για Διδασκαλία Ειδικών Θεμάτων στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία (ΕΟΣ ΔΕ 08/18)21/08/2018
[Επέκταση] ypp7801 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7801 03/08/2018  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΑνακοίνωση αποτελεσμάτων Διαγωνισμού (Αρ. ΕΟΣ ΔΕ 08/18) για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές για Διδασκαλία Ειδικών Θεμάτων στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία03/08/2018
[Επέκταση] ypp7719 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7719 27/06/2018 7.11.15.10Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΕνημέρωση Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Κ.Α.) για επιβεβαίωση ημερομηνίας τερματισμού σύμβασης απασχόλησης των εκπαιδευτών, που προσέφεραν υπηρεσίες στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία (ΕΟΣ), με Αγορά Υπηρεσιών, κατά το σχολικό έτος 2017-201828/06/2018
[Επέκταση] ypp7697 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7697 21/06/2018  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΠαράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον διαγωνισμό ΕΟΣ ΔΕ08/18 για αγορά υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία ειδικών θεμάτων στο Πρόγραμμα του ΥΠΠ "Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία (ΕΟΣ)"21/06/2018
[Επέκταση] ypp7675 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7675 15/06/2018  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΔιευκρινίσεις για τον Διαγωνισμό με αρ. ΔΕ 08/18: Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία Ειδικών Θεμάτων στο Πρόγραμμα του ΥΠΠ - «Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία(ΕΟΣ)»15/06/2018
[Επέκταση] ypp7622 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7622 05/06/2018  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΠροκήρυξη διαγωνισμού (ΕΟΣ ΔΕ08/18) για αγορά υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία ειδικών θεμάτων στο Πρόγραμμα του ΥΠΠ "Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία (ΕΟΣ)"05/06/2018
[Επέκταση] ypp7265 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7265 12/03/2018 7.11.15.10/10Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΔήλωση για επιλογή Ειδικών Θεμάτων στα Ενιαία Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία για τη σχολική χρονιά 2018-201922/03/2018
[Επέκταση] ypp6891 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6891 21/12/2017 15.58.10.13/2, 15.58.10.14Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΕνημέρωση Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Κ.Α.) για επιβεβαίωση ημερομηνίας διακοπής σύμβασης απασχόλησης εκπαιδευτικών / εκπαιδευτών, που απασχολούνται με Αγορά Υπηρεσιών στα Προαιρετικά και Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία, κατά το σχολικό έτος 2017-201821/12/2017
[Επέκταση] ypp6589 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6589 30/10/2017 15.58.10.14Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΟδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Πληρωμών (Έντυπο ΑΥ12) των Αναδόχων που απασχολούνται με Αγορά Υπηρεσιών στα Ενιαία Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία για την Σχολική Χρονιά 2017 - 2018.30/10/2017
[Επέκταση] ypp6495 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6495 13/10/2017 5.16.08.3/7Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςAγορά "Σφραγίδας" για προώθηση πληρωμών των Εκπαιδευτικών/Αναδόχων που απασχολούνται στα Ενιαία και Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία16/10/2017
[Επέκταση] ypp6202 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6202 05/09/2017 7.11.15.10/10Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΕνιαίο Ολοήμερο Σχολείο στη Δημοτική Εκπαίδευση για τη Σχολική Χρονιά 2017-201805/09/2017
[Επέκταση] ypp4968 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp4968 18/11/2016 7.3.06.5Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΗμερίδα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία του μαθήματος της Εικαστικής Αγωγής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο και στο Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο18/11/2016
[Επέκταση] ypp4738 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp4738 07/10/2016  Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΣχολικός Οδηγός: Ένα χρήσιμο εργαλείο για γονείς και μαθητές07/10/2016
[Επέκταση] ypp4470 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp4470 31/08/2016 7.11.15.10/10Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΕνιαίο Ολοήμερο Σχολείο στη Δημοτική Εκπαίδευση για τη Σχολική Χρονιά 2016-201731/08/2016
[Επέκταση] ypp3704 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp3704 16/02/2016 7.11.15.10/8Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΔήλωση για επιλογή ενδιαφερόντων στα Ενιαία Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και διδασκαλία Ειδικών Θεμάτων για τη σχολική χρονιά 2016-201716/02/2016
[Επέκταση] ypp3466 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp3466 21/12/2015 15.58.10.13/2, 15.58.10.14Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΕνημέρωση Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Κ.Α.) για επιβεβαίωση ημερομηνίας διακοπής σύμβασης απασχόλησης εκπαιδευτών/εκπαιδευτικών, που εργοδοτούνται με Αγορά Υπηρεσιών στα Ενιαία και Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, κατά το σχολικό έτος 2015-201622/12/2015
[Επέκταση] ypp2709 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp2709 01/09/2015 7.11.15.10/9Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΕνιαίο Ολοήμερο Σχολείο στη Δημοτική Εκπαίδευση για τη Σχολική Χρονιά 2015-201602/09/2015
[Επέκταση] ypp2678 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp2678 25/08/2015  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΤελικά Μητρώα ΠΟΣ: ΠΟΔ/ΠΟΕΕ/ΠΟΝ ΔΕ11/15 και ΕΟΣ ΔΕ 12/1525/08/2015
[Επέκταση] ypp2528 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp2528 30/07/2015  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΑναθεωρημένα Μητρώα Μοριοδοτημένων Αιτήσεων του Διαγωνισμού Αρ. ΕΟΣ ΔΕ 12/15 – «Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Ειδικών Θεμάτων για Διδασκαλία στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία» και Στοιχεία Κλήρωσης για Σειρά Κατάταξης στο Τελικό Μητρώο30/07/2015
[Επέκταση] ypp2508 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp2508 13/07/2015  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΑνακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών από Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές για διδασκαλία ειδικών θεμάτων στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία (Αρ. Διαγωνισμού: ΕΟΣ ΔΕ12/15)13/07/2015
[Επέκταση] ypp2445 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp2445 12/06/2015  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΠροκήρυξη διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών από Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές για διδασκαλία ειδικών θεμάτων στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία (Αρ. Διαγωνισμού: ΕΟΣ ΔΕ12/15)12/06/2015
[Επέκταση] dde4572 More Info: Enimerosi_Text_id - dde4572 19/05/2015 7.11.15.10/8Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΔήλωση για επιλογή ενδιαφερόντων στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία και διδασκαλία Ειδικών Θεμάτων για τη σχολική χρονιά 2015-201619/05/2015
[Επέκταση] ypp1739 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp1739 08/09/2014  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΑνακοίνωση Τελικών Μητρώων Μοριοδότησης - Μη Μοριοδότησης, ανά θέμα ενδιαφέροντος, των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος, σχετικά με την Αγορά Υπηρεσιών στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία, για το Σχολικό Έτος 2014-2015 (ΕΟΣ ΔΕ09/14)08/09/2014
[Επέκταση] dde3989 More Info: Enimerosi_Text_id - dde3989 02/12/2013 7.11.15Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΔιευκρινίσεις σε συνήθη ερωτήματα-Οδηγίες λειτουργίας των Ολοήμερων Σχολείων (ΟΣ)06/12/2013
[Επέκταση] dde3973 More Info: Enimerosi_Text_id - dde3973 26/11/2013 15.58.10.03Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΠρόσθετες οδηγίες συμπλήρωσης Εντύπου Πληρωμών ( Έντυπο ΑΥ) των Εκπαιδευτών που απασχολούνται με Αγορά Υπηρεσιών στα Ενιαία Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία για την Σχολική Χρονιά 2013-2014.27/11/2013
  Σελίδα  
  από 2  
Εγγραφές ανά σελίδα  
v
 
2021 Copyright © Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας | Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, ΑΘλητισμού και Νεολαίας
0 0