Μάθημα Φυσικών Επιστημών Δημοτικής Εκπαίδευσης  
Ημ. Καταχώρισης  
v
  μέχρι  
v
   
x
Σύρετε την επικεφαλίδα μιας στήλης εδώ, ώστε να γίνει η ομαδοποίηση βάσει της επικεφαλίδας
Αριθμός [Φίλτρο]
Τύπος [Φίλτρο]
Ενημέρωση [Φίλτρο]
Προτ/τητα [Φίλτρο]
Φάκελος [Φίλτρο]
Αποστολέας [Φίλτρο]
Θέμα [Φίλτρο]
Καταχώριση 
 
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
xv
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
[Συνθήκη]
 
[Επέκταση] ypp12025 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp12025 26/03/2021  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΠρόγραμμα "Stem School Label"26/03/2021
[Επέκταση] ypp11877 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp11877 22/02/2021  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΈναρξη σειράς διαδικυακών μαθημάτων με θέμα «A roadmap to citizen science Education»22/02/2021
[Επέκταση] ypp11480 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp11480 25/11/2020  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΔιαδικτυακή ευρωπαϊκή έρευνα με θέμα «Εκπαιδευτικές μέθοδοι και χρήση τεχνολογιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19».25/11/2020
[Επέκταση] ypp11172 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp11172 28/08/2020  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΗ εφαρμογή των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας στα γνωστικά αντικείμενα «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» και «Φυσικές Επιστήμες» κατά τη Σχολική Χρονιά 2020‐2128/08/2020
[Επέκταση] ypp9847 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9847 18/10/2019 7.11.12.7.1Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΓενικές οδηγίες για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» στις τάξεις Α΄-Δ΄ και «Φυσικές Επιστήμες» στις τάξεις Ε΄ και Στ κατά τη σχολική χρονιά 2019-202021/10/2019
[Επέκταση] ypp9515 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp9515 03/09/2019 7.11.26Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΠιλοτική εφαρμογή Προγράμματος STEM σε σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης04/09/2019
[Επέκταση] ypp8622 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8622 11/01/2019  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΈρευνα TIMSS - Αποδεσμευμένες ερωτήσεις - Φυσικό Περιβάλλον11/01/2019
[Επέκταση] ypp8346 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8346 13/11/2018 7.1.02.7.2.1/7Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΕπιμορφωτικές συναντήσεις για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών16/11/2018
[Επέκταση] ypp7972 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7972 11/09/2018 7.11.12.7.1Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΓενικές οδηγίες για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» στις τάξεις Α΄-Δ΄ και «Φυσικές Επιστήμες" στις τάξεις Ε΄ και Στ κατά τη σχολική χρονιά 2018-201918/09/2018
[Επέκταση] ypp6467 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6467 11/10/2017  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςH διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» στις τάξεις Α΄-Δ΄ και «Φυσικές Επιστήμες" στα συμπλέγματα τάξεων - Σχολική χρονιά 2017-201811/10/2017
[Επέκταση] ypp6414 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6414 29/09/2017 7.15.01.25.6/4Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΓενικές οδηγίες για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» στις τάξεις Α΄-Δ΄ και «Φυσικές Επιστήμες" στις τάξεις Ε΄ και Στ κατά τη σχολική χρονιά 2017-201804/10/2017
[Επέκταση] ypp5919 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5919 16/09/2015  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΕφαρμογή του ΑΠ των Φυσικών Επιστημών κατά τη σχολική χρονιά 2015-201615/06/2017
[Επέκταση] ypp5918 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5918 10/10/2015  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΗ διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία και Φυσικές Επιστήμες στα συμπλέγματα τάξεων κατά τη σχολική χρονιά 2015-201615/06/2017
[Επέκταση] ypp6479 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6479 14/06/2017  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΈρευνας TIMSS - Αποδεσμευμένες ερωτήσεις - Θερμότητα-Θερμοκρασία14/06/2017
[Επέκταση] ypp6477 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6477 14/06/2017  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΈρευνας TIMSS – Αποδεσμευμένες ερωτήσεις - Ηλεκτρισμός - Ηλεκτρικά Κυκλώματα14/06/2017
[Επέκταση] ypp5939 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5939 24/11/2014  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΈρευνα TIMSS - Αποδεσμευμένες ερωτήσεις - Ουρανός και Γη14/06/2017
[Επέκταση] ypp5938 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5938 24/11/2014  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΈρευνα TIMSS – Αποδεσμευμένες ερωτήσεις - Δυνάμεις - Κινήσεις14/06/2017
[Επέκταση] ypp5937 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5937 24/11/2014  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΈρευνα TIMSS - Αποδεσμευμένες ερωτήσεις - Ύλη14/06/2017
[Επέκταση] ypp5936 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5936 24/11/2017  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΈρευνα TIMSS – Αποδεσμευμένες ερωτήσεις - Φως14/06/2017
[Επέκταση] ypp5935 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5935 24/11/2014  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΈρευνα TIMSS – Αποδεσμευμένες ερωτήσεις - Ήχος14/06/2017
[Επέκταση] ypp5933 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5933 24/11/2014  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΈρευνα TIMSS - Αποδεσμευμένες ερωτήσεις - Το σώμα και η υγεία μας14/06/2017
[Επέκταση] ypp5932 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5932 24/11/2014  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΈρευνα TIMSS - Αποδεσμευμένες ερωτήσεις - Φυσικό Περιβάλλον14/06/2017
[Επέκταση] ypp5931 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5931 24/11/2014  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΈρευνας TIMSS - Αποδεσμευμένες ερωτήσεις - Ζωντανοί Οργανισμοί - Ζώα14/06/2017
[Επέκταση] ypp5930 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5930 24/11/2014  Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΈρευνα TIMSS - Αποδεσμευμένες ερωτήσεις - Ζωντανοί Οργανισμοί - Φυτά14/06/2017
[Επέκταση] ypp4694 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp4694 26/09/2016 7.11.12.7.1Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΓενικές οδηγίες για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» στις τάξεις Α΄-Δ΄ και «Φυσικές Επιστήμες" στις τάξεις Ε΄ και Στ΄26/09/2016
[Επέκταση] dde4266 More Info: Enimerosi_Text_id - dde4266 11/09/2014 7.11.12.7.1Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΓενικές οδηγίες για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» στις τάξεις Α΄-Δ΄ και «Φυσικές Επιστήμες" στις τάξεις Ε΄ και Στ΄12/09/2014
  Σελίδα  
  από 1  
Εγγραφές ανά σελίδα  
v
 
2021 Copyright © Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας | Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, ΑΘλητισμού και Νεολαίας
0 0