Αριθμός 
Θέμα 
Καταχώριση 
ypp12025 Πρόγραμμα "Stem School Label"26/03/2021
ypp11877 Έναρξη σειράς διαδικυακών μαθημάτων με θέμα «A roadmap to citizen science Education»22/02/2021
ypp11480 Διαδικτυακή ευρωπαϊκή έρευνα με θέμα «Εκπαιδευτικές μέθοδοι και χρήση τεχνολογιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19».25/11/2020
ypp11172 Η εφαρμογή των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας στα γνωστικά αντικείμενα «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» και «Φυσικές Επιστήμες» κατά τη Σχολική Χρονιά 2020‐2128/08/2020
 
Σύστημα Ενημέρωσης
0 0