Πρακτικά και Αποφάσεις Υ.Π.Π.Α.Ν. για Διαγωνισμούς Προσφορών  
x
Σύρετε την επικεφαλίδα μιας στήλης εδώ, ώστε να γίνει η ομαδοποίηση βάσει της επικεφαλίδας
Αριθμός 
Τύπος [Φίλτρο]
Ενημέρωση [Φίλτρο]
Προτ/τητα [Φίλτρο]
Φάκελος 
Αποστολέας [Φίλτρο]
Θέμα 
Καταχώριση [Φίλτρο]
 
 
xv
 
xv
 
[Επέκταση] ypp8364 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp8364 20/11/2018 13.25.40.68Μονάδα Τ.Π.Ε.ΤΠΕ 04/18 - Προμήθεια Διακοσίων Σαράντα (240) Ψηφιακών Συσκευών τύπου (tablet) για χρήση στη διαδικασία μάθησης20/11/2018...X
[Επέκταση] ypp7648 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7648 06/06/2018  Ομάδα Δημοσίων ΣυμβάσεωνΜΕ 03 - 18 - Προμήθεια Διδακτικών Βιβλίων (Επιπέδου Β1) για τα Παιδία με Μεταναστευτική Βιογραφία11/06/2018...X
[Επέκταση] ypp7208 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7208 12/03/2018  Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών KEΕ 04/18 - Εκτύπωση του βιβλίου: Gérard Dédéyan, Les Arméniens en Chypre (577-1211): de Justin II à Hughes 1er de Lusignan13/03/2018...X
[Επέκταση] ypp7207 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7207 12/03/2018  Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών KEΕ 03/18 - Εκτύπωση του βιβλίου: Anna Pouradier Duteil-Loizidou, Chypre au temps de la Révolution grecque d’aprés la correspondence consulaire et diplomatique française -Année 182113/03/2018...X
[Επέκταση] ypp7206 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7206 28/02/2018  Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών KEΕ 02/18 - Εκτύπωση του βιβλίου: Λευτέρης Παπαλεοντίου, Νίκος Νικολαϊδης ο Κύπριος, Αλληλογραφία και άλλο αρχειακό υλικό13/03/2018...X
[Επέκταση] ypp7205 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7205 28/02/2018  Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών KEΕ 01/18 - Εκτύπωση του βιβλίου: Laura Balletto, Aspetti e momenti della storia di Cipro (secc. XIII-XV)13/03/2018...X
[Επέκταση] ypp7007 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7007 24/11/2017 13.25.40.65Μονάδα Τ.Π.Ε.ΕΠ 08/17 - Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικών NetSupport School και Adobe Creative Cloud για ηλεκτρονικούς υπολογιστές Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης23/01/2018...X
[Επέκταση] ypp7003 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7003 06/10/2017 13.25.40.63Μονάδα Τ.Π.Ε.ΕΠ 04/17 - Προσφορά για Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Λογισμικών για τις Ανάγκες της Υπηρεσίας Διαδικτύου και Επικοινωνίας των Τεχνικών Σχολών και της Διεύθυνσης Μέσης Εκαπαίδευσης22/01/2018...X
[Επέκταση] ypp7002 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp7002 04/08/2017 13.25.40.61Μονάδα Τ.Π.Ε.ΕΠ 02/17 - Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασμού Δομημένης Δικτύωσης, Ηλεκτρολογικής Αναβάθμισης και Επίβλεψης σε 22 Σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Φάση Ε΄)22/01/2018...X
[Επέκταση] ypp6810 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6810 13/11/2017  Ομάδα Δημοσίων ΣυμβάσεωνΜΕ 18-17 - Διαγωνισμός για Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων Φυσιογνωστικών - Βιολογίας - Γεωγραφίας Μέσης Εκπαίδευσης07/12/2017...X
[Επέκταση] ypp6744 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6744 24/11/2017  Ομάδα Δημοσίων ΣυμβάσεωνΕΠ 06-17 - Προσφορές για προμήθεια εξειδικευμένου υποστηρικτικού τεχνολογικού εξοπλισμού (και μη) για τις ανάγκες μαθητών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στη Δημοτική και Μέση Γενική Εκπαίδευση καθώς και για τις ανάγκες των αξιολογήσεών τους24/11/2017...X
[Επέκταση] ypp6600 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6600 07/09/2017  Ομάδα Δημοσίων ΣυμβάσεωνΜΕ 12-17 - Προσφορά για προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Φυσικής Μέσης Εκπαίδευσης31/10/2017...X
[Επέκταση] ypp6459 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6459 14/09/2017  Γραφείο Διευθυντή Μέσης ΕκπαίδευσηςΜΕ 20-17 - Διαγωνισμός για προμήθεια μουσικών οργάνων στα Μουσικά Σχολεία Κύπρου10/10/2017...X
[Επέκταση] ypp6026 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp6026 22/06/2017  Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών KEΕ 05/17 - Εκτύπωση του βιβλίου: Benjamin Arbel, Studies on Venetian Cyprus10/07/2017...X
[Επέκταση] ypp5735 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5735 03/05/2017  Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών KEΕ 04/17 - Εκτύπωση του βιβλίου: Στέφανος Κακλαμάνης, Andrea Cornaro, Historia Candiana (15ο βιβλίο). Μια Αφήγηση του Δ΄ Βενετοκρητικού πολέμου (1570-1573) (Κύπρος-Ναύπακτος)05/05/2017...X
[Επέκταση] ypp5585 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5585 23/03/2017  Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών KEE 06/16 - Εκτύπωση του βιβλίου: Γεώργιου Κεχαγιόγλου και Λευτέρη Παπαλεοντίου, Ιστορία της νεότερης κυπριακής λογοτεχνίας23/03/2017...X
[Επέκταση] ypp5579 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5579 22/08/2016  Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών KEE 05/16 - Εκτύπωση του βιβλίου: Παύλου Λιασίδη, Άπαντα, τ. 222/03/2017...X
[Επέκταση] ypp5578 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5578 16/03/2017  Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών KEΕ 01/17 - Εκτύπωση του βιβλίου: Nicolas Karapidakis, Le consulat de Venise à Chypre: Documents inédits, τ. 2 (1750-1751)22/03/2017...X
[Επέκταση] ypp5577 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5577 16/02/2017  Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών KEΕ 02/17 - Εκτύπωση του βιβλίου: Μαρία Ματθαίου, Αργυρώ Ξενοφώντος, Τα παραμύθια της Κύπρου από το Λαογραφικό Αρχείο του ΚΕΕ, τ. 222/03/2017...X
[Επέκταση] ypp5134 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp5134 17/11/2016  Πολιτιστικές Υπηρεσίες ΠΥ03/2016 - Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για τη Δημιουργία του Πολιτιστικού Χωριού Λέμπας22/12/2016...X
[Επέκταση] ypp4253 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp4253 25/04/2016 4.2.73.4.4.1Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και ΝεολαίαςΕΚΤ 02/16 - Αγορά Υπηρεσιών για διοργάνωση συνεδρίου για το συγχρηματοδοτούμενο έργο: «Θέσπιση μηχανισμών για την επικύρωσητης μη τυπικής και άτυπης μάθησης»10/06/2016...X
[Επέκταση] ypp4214 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp4214 25/04/2016 4.2.20.6.1.83Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και ΝεολαίαςEME 01/16- Ανανέωση των Στοιχείων της Ηλεκτρονικής Εγκυκλοπαίδειας Eurypedia για το έτος 2016-201731/05/2016...X
[Επέκταση] ypp3803 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp3803 24/02/2016  Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών ΚΕΕ 02/16 - Εκτύπωση του βιβλίου: Michael Balard, Laura Balleto, Catherine Otten, Genes et l' Outre Mer, Actes notaries rediges a Chypre par le notaire Antonius Folieta, 1445-145807/03/2016...X
[Επέκταση] ypp3802 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp3802 24/02/2016  Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών ΚΕΕ 01/16 - Εκτύπωση του βιβλίου: Theoharis Stavrides, Ottoman Documents from the Archives of the Venetian Consulate of Cyprus, 1671-176507/03/2016...X
[Επέκταση] ypp3801 More Info: Enimerosi_Text_id - ypp3801 24/02/2016  Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών KEE 03/16 - Εκτύπωση του βιβλίου: Επετηρίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, τόμος ΧΧΧVΙΙΙ (2015)07/03/2016...X
  Σελίδα  
  από 1  
Εγγραφές ανά σελίδα  
v
 
2024 Copyright © Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας | Υπουργείο Παιδείας, ΑΘλητισμού και Νεολαίας
0 0